Зміни до договірних відносин з виконавцями послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води

1 травня 2019 року в повному обсязі введено в дію Закон України  від 9 листопада 2017 року «Про житлово-комунальні послуги» (далі –Закон). Відповідно до нього здійснюватиметься перехід на нові договірні відносини між Виконавцями комунальних послуг та Споживачами.

Водночас у Законі визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію змін до Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними цим Законом.

Порядок оплати житлово-комунальних послуг встановлено статтями
9 та 14 Закону, якими визначено особливості нарахування плати Виконавцю комунальної послуги в залежності від обраної Споживачами моделі організації договірних відносин з Виконавцями послуг.

Отже, у відповідності до Закону Споживачі можуть укласти з «Тернопільміськтеплокомуненерго» (далі – Виконавець) один із п’яти типових договорів.

Розглянемо детальніше кожен типовий договір.

1. Типовий договір з індивідуальним споживачем (із здійсненням обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкової системи теплопостачання)

Укладається з кожним співвласником багатоквартирного житлового будинку. Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення Споживача.

Обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, здійснюються Виконавцем.

Споживач вносить плату Виконавцю, яка складається з:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги;
  • плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;
  • плати за обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг з постачання теплової енергії, гарячої води у багатоквартирному будинку.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати, що вноситься Виконавцю за відповідну комунальну послугу, і в рахунку відображаються окремо.

2. Типовий договір з індивідуальним споживачем.

Укладається з кожним співвласником. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води. Виконавець відповідає за забезпечення нормативних показників послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку

Споживач вносить плату Виконавцю, яка складається з:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги;
  • плати за абонентське обслуговування, граничний розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати, що вноситься Виконавцю за відповідну комунальну послугу і в рахунку відображаються окремо.

3. Типовий договір з колективним споживачем.

Укладається з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) або з іншою юридичною особою, що об’єднує всіх Споживачів. Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем через ОСББ. Виконавець несе відповідальність перед Споживачем за забезпечення нормативних показників послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будинку.

Плата Виконавцю за цим договором складається із:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених ціни/тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги, визначеного відповідно до законодавства.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати Виконавцю відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо.

4. Типовий колективний договір.

Укладається від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку через уповноважену ними особу (Управителя). Розрахунки за послуги здійснюються між Споживачем та Виконавцем через Управителя.
Виконавець несе відповідальність перед Споживачем за забезпечення нормативних показників послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будинку.

Плата Виконавцю за цим договором складається із:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених ціни/тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги, визначеного відповідно до законодавства.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати Виконавцю відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо.

5. Типовий договір з власником (користувачем) будівлі.

Укладається з юридичною або фізичною особою. Розрахунки за послуги здійснюються між Виконавцем та юридичною або фізичною особою, яка є власником (користувачем) будівлі.

Виконавець несе відповідальність перед Споживачем за забезпечення нормативних показників послуги на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця та внутрішньобудинкових систем будівлі.

Плата Виконавцю за цим договором складається із:

  • плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу спожитої послуги.

Внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку послуги включаються до плати Виконавцю відповідної комунальної послуги і в рахунку відображаються окремо.

Для укладення рекомендуємо виконати наступні кроки:

По-перше, скликати збори співвласників багатоквартирного будинку (порядок проведення регламентується Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (стаття 10). Ініціювати збори можуть троє співвласників (тобто зібралися троє сусідів – і оголосили про їх проведення). Якщо двічі мешканці будинку не збираються, протокол щодо обрання моделі договору можна скласти методом опитування, обійшовши квартири.

По-друге, мешканці мають обрати модель договору про теплопостачання. Рішення про договірні відносини вважаються ухваленими, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

По-третє, на зборах треба обрати уповноважену особу (це за умови обрання колективного договору). Ця особа стає своєрідним посередником між підприємством (надавачем послуг) і мешканцями. Далі потрібно оформити протокол зборів співвласників (загальна форма документу затверджена наказом Мінрегіону від 25 серпня 2015 року №203) та надати його Виконавцю.

У разі, якщо до визначеного Законом терміну співвласники багатоповерхівок не укладуть з Виконавцем один із п’яти видів договорів, то по замовчуванню для надання комунальних послуг буде застосовуватись 2-ий типовий договір з індивідуальним Споживачем.