ПРОЕКТ СВІТОВОГО БАНКУ «ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ»

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ПРОЕКТ СВІТОВОГО БАНКУ

«ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В СЕКТОРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ»

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

ТЕРНОПІЛЬМІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО”

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО

ТА

СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

(ПЕСУ)

ТЕРНОПІЛЬ-2018

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ 3

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 6

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІСЦЕВОСТІ, НА ЯКІЙ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТ 8

3.1 Влаштування ІТП 9

3.2 Реконструкція/Модернізація котельнь 9

3.3 Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів в котельнях 23

3.4 Реконструкція мереж теплопостачання 23

3.5 Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП 37

3.6 Влаштування когенераційних установок 37

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ 37

4.1 Вплив на навколишнє середовище 37

4.2. Оцінка Впливу на Довкілля (ОВД) 40

4.2.1 Порядок здійснення процедури ОВД 40

4.3. Вплив на соціальне середовище 42

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 44

6. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПОМ'ЯКШЕННЯ 47

7. ПЛАН МОНІТОРИНГУ 47

8. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА НАВЧАННЯ 48

9. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ, ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ 51

10. МЕХАНІЗМ ОСКАРЖЕННЯ 52

ВСТУП

Для забезпечення високої якості послуг і фінансової стабільності компаній в секторі централізованого теплопостачання в Україні Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) координує модернізацію та проект відновлення інфраструктури централізованого теплопостачання в м. Тернопіль. Проект фінансується Світовим Банком спільно з Українським Фондом Чистих Технологій (ФЧТ).

Проект спрямовано на покращення роботи системи централізованого теплопостачання та її ефективності, та, як наслідок, підвищення якості послуг тепло- та гарячого водопостачання для кінцевих споживачів. Завдяки Проекту буде досягнута значна економія палива, електроенергії, води та операційних витрат внаслідок встановлення сучасного обладнання та автоматизованих систем управління.

Проект передбачає:

Модернізацію котелень по вул. Київська 3с, вул.Галицька,40, вул.Лемківська,23, вул.Багата,4, І.Франка,16, вул.Живова,12, вул.Дружби, 9а, вул.Просвіти,9.

Реконструкцію мережі трубопроводів централізованого теплопостачання. В цілому буде замінено 2,8 км застарілих труб мережі.

Встановлення автоматизованих Індивідуальних Теплових Пунктів.

Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів у котельнях по вул.Багата,4, І.Франка,16, вул.Просвіти,9, вул.Живова,12, вул.Дружби, 9а.

Встановлення системи SCADA .

Встановлення когенераційних установок встановленою електричною потужністю 1 МВт на котельні по вул.Київська, 3с та потужністю 0,58 МВт на котельні по вул. Лемківська,23. .

Компанія “Тернопільміськтеплокомуненерго” є комунальним підприємством Тернопільської міської ради, головною діяльністю якого є виробництво, транспортування та продаж теплової енергії.

Загальна сума інвестицій становить 24 671 000,00 дол. США, з яких 16 532 000,00 дол. США надасть Світовий Банк та 8 139 000,00 дол. США — ФЧТ.

1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА, ЛІЦЕНЗІЇ ТА ДОЗВОЛИ

Питання захисту навколишнього середовища, пов'язані з реалізацією даного проекту, регламентуються численними законами, правовими актами і нормами. Основні закони та правові акти, що регламентують питання охорони навколишнього середовища:

Земельний кодекс України (опублікований 25 жовтня 2001 року);

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (опублікований 25 червня 1991 року);

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (прийнятий ВР України 23 травня 2017 року, введений в дію 18 грудня 2017 року)

Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (опублікований 16 жовтня 1992 року);

Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» (опублікований 8 червня 2000 року);

Закон України «Про теплопостачання» (опублікований 2 червня 2005 року);

Закон України «Про відходи» (прийнятий 5 березня 1998 року);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» (№ 808, опублікована 28 серпня 2013 року);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря» (опублікована 29 грудня 1993 року);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (опублікована 28 грудня 2001 року);

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Про затвердження нормативів гранично допустимих рівнів впливу на повітря фізичних та біологічних факторів із стаціонарних джерел» (опублікована 13 березня 2002 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря» (опублікований 10 травня 2002 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Переліку типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (опублікований 16 серпня 2004 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» (опублікований 26 червня 2006 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження технологічних нормативів допустимих рівнів викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт» (опублікований 26 червня 2006 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» (опублікований 10 грудня 2008 року);

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції з комплексної екологічної оцінки на регіональному рівні» (опублікований 14 листопада 2008 року).

Директиви ЄС

Операційні політики Світового Банку.

Компанія діє на основі наступних ліцензій:

Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплостанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), видана Національною комісією,що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 13.06.2012 р.

Постачання теплової енергії, видана Тернопільською обласною державною адміністрацією 07.06.2012 р.

Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, видана Тернопільською обласною державною адміністрацією 07.06.2012 р.

Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 15.04.2010 р.

Ліцензія на комбіноване виробництво теплової та електричної енергії, видана Національною комісією регулювання електроенергетики України 23.03.2010 р. Виробництво електричної енергії використовують лише для потреб підприємства.

Згідно із Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності ” (зі змінами від 05.09.2017р.) дія ліцензій надається на необмежений строк і діє безтерміново.

Поточна система видачі екологічних дозволів в Україні базується на підході середнього рівня деталізації з окремими регулюючими документами охорони атмосферного повітря, охорони водних ресурсів та поводження з відходами. Вимагається наявність чинного дозволу для всіх джерел забруднення атмосферного повітря та водних ресурсів, який визначає гранично допустимі значення викидів в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти, а також встановлює вимоги до проведення моніторингу.

Перелік дозволів “Тернопільміськтеплокомуненерго”

Назва дозвільного документу

Законодавчий акт України

1.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

2.

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Котельня по вул. Київська, 3с

Таблиця 1. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, які не потребують надмірних витрат та найкращих доступних технологій і методів керування.

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування

Найменування заходу

Код заходу

Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.

Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

1

2

3

4

5

110203, системи централізованого теплозабезпечення, установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати)

Заміна існуючих пальникових пристроїв на котлах водогрійних ПТВМ-30М-4 (3шт.) на пальники із зменшенням викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

1

7200,0

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 4,76; Оксид вуглецю – 2,00

Таблиця 2. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів та умов дозволу на викиди

Номери

джерел

викидів

Найменування забруднюючої речовини

Затверджений граничнодопустимий

викид мг/м3

Періодичність вимірювання

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

1

Оксиди азоту

(оксид та діоксид

азоту) у

перерахунку на

діоксид азоту

211,97

1 раз в рік починаючи з 29.12.2014 р.

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Пряма

ділянка

газоходу

Оксид вуглецю

105,75

1 раз в рік починаючи з 29.12.2014 р

2

Оксиди азоту

(оксид та діоксид

азоту) у

перерахунку на

діоксид азоту

182,96

1 раз в рік починаючи з 29.12.2014 р

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Пряма

ділянка

газоходу

Оксид вуглецю

110,4

1 раз в рік починаючи з 29.12.2014 р

Котельня по вул. Курбаса, 3а

Таблиця 1. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування потенційно небезпечного об’єкта

Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини, чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкт

Найменування або категорія небезпечної речовини, чи групи небезпечних речовин, за якими проводилась ідентифікація об’єкта

Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферного повітря

Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

1

2

3

4

5

6

7

Котельня

м.Тернопіль,

вул. Л.Курбаса, 3а

Газ природний (корисні копалини) 30748,0 тис. м3/рік

Горючий газ

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; вуглецю оксид; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть та парникові гази

Заходи щодо охорони атмосферного повітря здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на котельні, який розроблений та затверджений у встановленому порядку

Заходи щодо ліквідації наслідків забруднення здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на котельні, який розроблений та затверджений у встановленому порядку

Таблиця 2. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Номери джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини

Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3

Періодичність вимірювання

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

1

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту

222,23

1 раз в рік починаючи з 06.10.2016

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Труба

2

Оксид вуглецю

101,86

1 раз на рік починаючи з 06.10.2016

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Труба

Котельня по вул. Лемківська, 23

Таблиця 1. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування потенційно небезпечного об’єкта

Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта

Найменування, маса, категорія небезпечної речовини, чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкт

Найменування або категорія небезпечної речовини, чи групи небезпечних речовин, за якими проводилась ідентифікація об’єкта

Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферного повітря

Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

1

2

3

4

5

6

7

Котельня

м.Тернопіль,

вул. Лемківська, 23

Газ природний (корисні копалини)

Горючий газ

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту; вуглецю оксид; ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть та парникові гази

Заходи щодо охорони атмосферного повітря здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на котельні, який розроблений та затверджений у встановленому порядку

Заходи щодо ліквідації наслідків забруднення здійснюються згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій на котельні, який розроблений та затверджений у встановленому порядку

Таблиця 2. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

Номери

джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини

Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3

Періодичність вимірювань

Методика виконання вимірювань

Місце відбору проб

1

2

3

4

5

6

1

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту

199,55

1 раз в рік починаючи з 06.10.2016

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Труба

И Оксид вуглецю

108,68

1 раз на рік починаючи з 06.10.2016

Метрологічно атестовані методики виконання вимірювань

Труба

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради надає теплопостачання близько 85% житлового фонду, культурних та соціальних об’єктів м. Тернопіль.

Компанія централізованого теплопостачання включає 41 котельню, загальна теплова потужність яких становить 615,8 Гкал/год, 45 центральних теплових пунктів (ЦТП), в тому числі з підготовкою гарячої води (так званих бойлерних), 82 індивідуально теплових пункти (ІТП), а також близько 151,6 кілометри магістральних та розподільчих теплових мереж (довжина траншеї в двохтрубному вимірі). В якості палива для виробництва теплової енергії в системі централізованого теплопостачання м. Тернопіль використовується природний газ – 40 котелень та деревина – 1 котельня.

Впродовж опалювального сезону теплопостачання надається цілодобово. Гаряче водопостачання подається 7 днів на тиждень згідно із затвердженим графіком (у понеділок з 17.00 до 23.00 год., у вівторок з 06.00 до 10.00 та з 16.00 до 23.00 год., у середу з 16.00 до 23.00 год., у четвер з 06.00 до 10.00 та з 16.00 до 23.00 год., у п’ятницю з 16.00 до 23.00 год., у суботу з 7.00 до 23.00 год., у неділю з 7.00 до 12.00 та з 16.00 до 23.00 год.).

Виробництво і транспортування теплової енергії компанією централізованого теплопостачання не є енергоефективними внаслідок:

Високого відсотка від’єднань, що призводить до зменшення теплового навантаження та не ефективної роботи котельного обладнання;

Застарілості базового обладнання системи теплопостачання;

Відсутності автоматичного керування;

Низькотемпературного графіка системи теплопостачання (95/70 ºC);

Низької ефективності споживання електроенергії.

У м. Тернопіль спостерігається високий відсоток від’єднань. Близько 40% споживачів є від’єднаними від системи централізованого теплопостачання. Окрім того, усі нові багатоквартирні будинки, які будуються або будівництво яких є запланованим, обладнані автономними котельнями або індивідуальними системами опалення.

У 41 котельні Компанії встановлено 133 котли з загальною тепловою потужністю 615.8 Гкал/год. Більшість котелень підприємства обладнані котлами з широким діапазоном потужності (від 0.5 до 35 Гкал/год.). Термін експлуатації 70 котлів становить понад 20 років. 24 з них з загальною тепловою потужністю 94 Гкал/год. функціонують менше 10 років, а їх ефективність є меншою ніж 90%. 78 котлів з загальною тепловою потужністю 94 Гкал/год. перебувають в експлуатації менше 10 років, а їх ефективність є більшою, ніж 91%.

Структурно система централізованого теплопостачання складається з 4-х теплових районів. Кожен з районів включає в себе кілька котелень, ЦТП, теплові мережі.

Основна частина теплової енергії виробляється в котельнях з наступними типами котлів:

ПТВМ-30,

КВГМ-30, КВГМ-20,

КВГ-6.5-150

ТВГ-8.

Щодо джерел теплопостачання можуть бути зроблені наступні найбільш значущі висновки:

Питома витрата електроенергії на виробництво теплової енергії є надто високою.

У більшості котельнь підприємства механічне обладнання є застарілим та фізично зношеним.

Електрообладнання котелень перебуває в задовільному стані.

Автоматика системи газопостачання в котельнях є застарілою та потребує оновлення.

Насосне обладнання в більшості котелень підприємства має значні втрати енергії.

Процес очищення води можна вважати задовільним, незважаючи на те, що обладнання є застарілим та потребує реконструкції.

Стан більшості будівель, в яких розміщені котельні, є задовільним.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МІСЦЕВОСТІ, НА ЯКІЙ БУДЕ РЕАЛІЗОВАНО ПРОЕКТ

Довгострокова програма відновлення і модернізації включає в себе всі необхідні заходи для відновлення фізично зношених трубопроводів і споруд теплових мереж, підвищення ефективності роботи системи централізованого теплопостачання до відповідного сучасним вимогам рівня, запровадження мультипаливного режиму виробництва теплової енергії.

Заходи довгострокового стратегічного плану:

Модернізація систем теплопостачання з встановленням автоматизованих індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Модернізація існуючих газових котлів.

Відновлення трубопроводів теплових мереж з використанням сучасних технологій теплової ізоляції.

Встановлення енергоефективних насосних агрегатів та запровадження автоматичного регулювання продуктивності насосів з використанням перетворювачів частоти.

Встановлення системи SCADA.

Довгострокова програма відновлення і модернізації включає в себе заходи, які характеризують різними значеннями показників економічної привабливості капіталовкладень, пов’язаних з їх реалізацією. Переважна більшість проектів з відновлення фізично зношених трубопроводів теплових мереж характеризуються тривалими простими термінами окупності інвестицій внаслідок, тому такі проекти не були включені в довгострокову програму інвестицій.

Компоненти інвестиційного плану були відібрані за критеріями переліченими нижче:

Висока технічна доцільність реалізації компоненту

Інвестиційні витрати є відносно низькими

Частина запропонованих компонентів є абсолютно необхідними інвестиціями в технічне забезпечення

Економію можна виміряти

Час впровадження компонентів є досить коротким

Ефект економії відчувається відразу

Запропонована інвестиційна програма спрямована на модернізацію системи, підвищення ефективності централізованого теплопостачання та скорочення втрат при розподілі тепла.

Влаштування ІТП

Цей компонент передбачає влаштування системи індивідуальних теплових пунктах . Загалом передбачається встановлення 311 одиниць.

Структурно система централізованого теплопостачання “Тернопільміськтеплокомуненерго” складається з 4-х теплових районів. Встановлення ІТП передбачено від котелень, що знаходяться за наступними адресами:

Л.Українки,4 / 93 од.

Просвіти, 9 / 43 од.

Дружби, 9а / 79 од.

Живова, 12 / 49 од.

Лемківська, 23 / 47 од.

Індивідуальні теплові пункти будуть встановлені протягом 2018-2019рр., інвестиційні витрати становлять 5,9 мл.дол.США.

Установка ІТП призведе до економії газу, електроенергії та води завдяки підвищенню ефективності роботи системи. Крім того, завдяки реалізації компоненту будуть скорочені адміністративні витрати і підвищений рівень комфорту споживачів через більш точну регуляцію тепла.

Реконструкція/Модернізація котельнь

Проект передбачає реконструкцію 8 застарілих котелень.

Стислий опис поточного стану.

Мал. 1 Котельня по вул. Київська, 3с

Котельня по вул. Київська, 3с знаходиться в Східній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні - 136,5 Гкал/год. На території котельні інші суб’єкти господарювання відсутні.

Територія котельні (м. Тернопіль, вул.. Київська, 3с) Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» межує:

З півночі – територія Обласного комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» - 23м;

зі сходу- житлова забудова – 67м;

з півдня – вул. Київська, житлова забудова – 120м;

із заходу – територія ПП «Вікторія-М» - 120м

Територія котельні велика і дозволяє заїзд великогабаритних машин без перекриття дороги.

Мал. 2 Котельня по вул. Галицька, 40

Котельня по вул. Галицька, 40 знаходиться в Північно-Східній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні – 29,6 Гкал/год.

Територія котельні (м. Тернопіль, вул. Галицька, 40) Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» межує:

З півночі – житлова забудова, будівельний житловий майданчик – 72м;

Зі сходу – житлова забудова – 90м;

Із півдня – житлова забудова вул.. Над Яром, 11 - біля 50 м;

Із заходу – гаражі - 40м.

Фото 1. Житлова забудова поруч з котельною

Територія котельні велика і дозволяє заїзд великогабаритних машин без перекриття дороги.

Мал. 3 Котельня по вул. Лемківська, 23

Котельня по вул. Лемківська, 23 знаходиться в Північно-Східній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні – 60,0 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки (приватна і багатоповерхова забудова), відстань до яких становить: 60м – на схід, 125м – на захід, 100м – на північ і 27м на південь. Територія котельні велика і дозволяє заїзд великогабаритних машин без перекриття дороги.

Мал.4 Котельня по вул. Багата, 4

Котельня по вул. Багата, 4 знаходиться в Південній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні – 21,30 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки, відстань до яких становить: 10м – на схід, 200м – на захід, 21м – на північ і 10 м на південь. Територія котельні (м. Тернопіль, вул. Багата, 4) Комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» межує:

До котельні прокладена двосмугова дорога. Під час доставки обладнання і тимчасовому перекритті однієї полоси, рух транспорту не буде зупинено, але для розвантаження буде розроблено План організації робіт.

Мал.5 Котельня по вул. Франка,16

Котельня по вул. Франка,16 знаходиться в Північній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні –24,90 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки, відстань до яких становить: 30м – на схід, 20м – на захід, 25м – на північ і 40 м на південь. До котельні прокладена двосмугова дорога. Під час доставки обладнання і тимчасовому перекритті однієї полоси, рух транспорту не буде зупинено.

Мал. 6 Котельня по вул. Живова, 12

Котельня по вул. Живова, 12 знаходиться в Південній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні –46,20 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки, відстань до яких становить: 25м – на схід, 64м – на захід (дитячий садочок), 12м – на північ і 31м на південь. До котельні прокладена двосмугова дорога. Під час доставки обладнання і тимчасовому перекритті однієї полоси, рух транспорту не буде зупинено.

Мал. 7 Котельня по вул. Дружби, 9а

Котельня по вул. Дружби, 9а знаходиться в Західній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні –26,0 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки, відстань до яких становить: 20м – на схід, 20м – на захід, 15м – на північ і 20м на південь. До котельні прокладена двосмугова дорога. Під час доставки обладнання і тимчасовому перекритті однієї полоси, рух транспорту не буде зупинено.

Мал. 8 Котельня по вул. Просвіти, 9

Котельня по вул. Просвіти, 9 знаходиться в Західній частині міста Тернополя. Загальна встановлена потужність котельні –54,80 Гкал/год. Навколо котельні розташовані житлові будинки, відстань до яких становить: 30м – на схід, 50м – на захід, 40м – на північ і 30м на південь. До котельні прокладена двохполосна дорога. Під час доставки обладнання і тимчасовому перекритті однієї полоси, рух транспорту не буде зупинено.

Основною перевагою цього компонента є покращення якості надання послуг, зменшення витрат на поточний та аварійний ремонти, оптимізація тарифів.

Заплановані заходи з модернізації котелень

№ п/п

Об’єкт

Перелік заходів

1.

Котельня по

вул. Київська 3с

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

реконструкція газових котлів ПТВМ-30-2 шт. з становленням пальників з пониженими викидами та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

заміна котла КВГМ-30 на котел з ККД>93%, потужністю 19-20 Мвт, максимальною температурою теплоносія – 150 , тиском 16 бар з пальником (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) з частотним регулюванням числа обертів вентилятора та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення регуляторів частоти на тяго-дутєвих агрегатах;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварії за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі.

2.

Котельня по

вул.Галицька, 40

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

заміна зношених котлів ТВГ-8М – 2 шт.; КВГ-7,56-150 – 1шт. на енергоефективні газові водогрійні котли з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія – 110, тиском 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварії за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

3.

Котельня по

вул.Лемківська,23

реконструкція газових котлів КВ-ГМ-20 з встановленням пальників з пониженими викидами та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварії за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

4.

Котельня по

вул.Живова,12

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

заміна зношених котлів ТВГ-8М – 4 шт. на енергоефективні газові водогрійні котли з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія – 110, тиском 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварії за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

5.

Котельня по

вул.І.Франка,16

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

заміна зношених котлів ТВГ-8М – 3 шт. на енергоефективні газові водогрійні котли з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія – 110, тиском 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварій за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

6.

Котельня по

вул.Багата,4

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

заміна зношених котлів КВГ-7,56-150 – 2 шт., ТВГ-8М – 1 шт. на енергоефективні газові водогрійні котли з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія – 110, тиском 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварій за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

7.

Котельня по

вул.Дружби,9а

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

заміна зношених котлів КВГ-7,56-150 – 4 шт. на енергоефективні газові водогрійні котли з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія – 110, тиском 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварій за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

8.

Котельня по

вул.Просвіти,9

в разі необхідності, встановлення нових димових труб (при обґрунтуванні по одній на кожен котел);

реконструкція газових котлів КВ-ГМ-20 з встановленням пальників з пониженими викидами;

заміна зношеного котла ТВГ-8М на енергоефективний газовий водогрійний котел з ККД не менше 93% та максимальною температурою теплоносія 110, тиск 10 бар;

встановлення на котлах сучасних модульованих пальників (діапазон регулювання від 30% до 100% від номінальної потужності) та автоматики каскадного регулювання включення котлів в роботу;

встановлення систем автоматичного регулювання температури теплоносія на виході з котельні в залежності від температури зовнішнього повітря, заданого температурного графіку та часу доби;

влаштування нової сучасної автоматизованої системи хімічної підготовки котлової води;

заміна існуючих насосів підживлення на насоси з низьким рівнем енергоспоживання, обладнаних запірно-регулюючою арматурою, шафами керування та частотними регуляторами;

встановлення технічних засобів, шафи керування системою диспетчеризації та візуалізації з виводом сигналів щодо роботи обладнання і виникнення аварій за допомогою GSM зв’язку до системи SCADA;

передбачити можливість роботи котлів в каскадному режимі;

робота котельні передбачається в автоматичному режимі, без постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів в котельнях

Даний компонент передбачає заміну мережевих насосів і встановлення перетворювачів частоти в котельнях. Загалом передбачається встановлення 40 одиниць. Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів у котельнях по вул.Багата,4, І.Франка,16, вул.Просвіти,9, вул.Живова,12, вул. Дружби, 9а.

Перевагою компонента є скорочення витрат на електроенергію за рахунок підвищення ефективності роботи обладнання.

Реконструкція мереж теплопостачання

Цей компонент передбачає реконструкцію мережі трубопроводів централізованого теплопостачання. В цілому буде замінено 2,8 км застарілих труб мережі.

Характеристика ділянок теплових мереж, на яких планується проведення реконструкції

№ п/п

Найменування ділянки, об’єкта, адреса

Найменування району

Нові/існуючі

Довжина теплової мережі в 2 Ф, м

1.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська,3 с від ТК 13 до ТК 17

Сонячний

ТР-1

Існуючі

110

2.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 21 до ТК 74а до вул. 15 квітня

Сонячний

ТР-1

Існуючі

455

3.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 17 до ТК 30

Сонячний

ТР-1

Існуючі

261

4.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 74а до ТК 133 та від ТК 73 до ТК 151

Сонячний

ТР-1

Існуючі

443

5.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Галицька 40 від ТК 11 до ТК 17

Сонячний

ТР-1

Існуючі

303

6.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Курбаса 3а від УТ 72 до УТ 53А

Сонячний

ТР-1

Існуючі

334

7.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Лемківська 23 від ТК 1 до ТК 2

Східний

ТР-2

Існуючі

34

8.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Бригадна 46б від ТК2 до УТ1

Кутківці

ТР-4

Існуючі

102

9.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Просвіти 9 від ТК1 до ТК 14.

Дружба

ТР-4

Існуючі

585

10.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул.. Дружби, 9 а

від котельні до ТК-4.

Дружба

ТР-4

Існуючі

225

Опис земельних ділянок

Реконструкція теплових мереж буде здійснюватись в існуючих каналах теплових мереж.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська,3 с від ТК 13 до ТК 17

Схема 1. Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська,3 с від ТК 13 до ТК 17 Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка розташована по вул. Київська, біля території житлового будинку №12 та торгівельних закладів. Також є кафе з літньою терасою, яка буде демонтована (З власниками літньої тераси підписано договір №23/10-3/1 від 23.10.2018р. на спільне використання земельної ділянки). На території ділянки знаходяться 3 дерева і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт. Після завершення робіт зелені насадження будуть відновлені.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 21 до ТК 74а до вул. 15 квітня

Схема 2. Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 21 до ТК 74а до вул. 15 квітня. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка розташована на зеленій зоні від вул. Київської до вул. 15квітня, та проходить через парковку супермаркету Сільпо. Ділянка тепломережі проходить вздовж житлового будинку (вул. Київська, 18), де на першому поверсі розташовані офіси, магазини, салони.

фото 2 житловий будинок за адресую, вул. Київська 18

Також роботи будуть проводитись поруч із дитячою поліклінікою (вул. Київська, 12), торгівельними кіосками, закладом громадського харчування (кафе Гермес»), які будуть завчасно повідомленні про початок проведення робіт. Для забезпечення доступу до закладів, будуть встановлені переходи.

Фото 3. Прохід між дитячою поліклінікою та торгівельними кіосками

На території ділянки знаходяться 19 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт. Після закінчення робіт зелені насадження будуть відновлені.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 17 до ТК 30

Схема 3. Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 17 до ТК 30. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від двору житлового будинку по вул. Київська, 12, проходить через дитячий майданчик, який буде перенесено від місця будівництва (нове місце розташування дитячого майданчика буде попередньо погоджене з громадою), і завершується на території ліцею (колишнього дитячого садочку) . При проведенні робіт по заміні мережі будуть проведені заходи щодо огородження місця будівництва.

На території ділянки знаходяться 11 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт. Після завершення робіт зелені насадження будуть відновленні.

Фото 4. Ділянка тепломережі, яка пролягає через двір житлових будинків

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 74а до ТК 133 та від ТК 73 до ТК 151

Схема 4.1 Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 74а до ТК 133. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Схема 4.2 Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Київська 3с від ТК 74а до ТК 133 та від ТК 73 до ТК 151Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від зеленої зони біля церкви св..Арх. Михаїла, потім через дорогу (перекриття руху не буде, тому що труба буде прокладена в існуючому захисному чохлі) в двір багатоквартирного будинку по вул. 15 квітня, 4. Недалеко розташований дитячий майданчик. При проведенні ремонтих робіт будуть проведені заходи щодо огородження місця будівництва.

На території ділянки знаходяться 5 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт, Після завершення робіт зелені насадження будуть відновленні.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Галицька 40 від ТК 11 до ТК 17

Схема 5 Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Галицька 40 від ТК 11 до ТК 17. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від ТК 11 по зеленій зоні біля багатоповерхового будинку по вул.. Галицька,39 і 41, дальше біля території заправної станції, потім через дорогу до ТК17 (перекриття руху не буде, тому що труба буде прокладена в існуючому захисному чохлі).

На території ділянки знаходяться 3 дерева (в тому числі клени, які входять в склад алеї) і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робі. Після завершення робіт зелені насадження з урахуванням «зеленого ансамблю» будуть відновлені.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Курбаса 3а від УТ 72 до УТ 53А

Схема 6. Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Курбаса 3а від УТ 72 до УТ 53А . Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від ТК-УТ 72 попри дорогу по зеленій зоні , через

дорогу-заїзд в двір вул. В.Великого, 2, дальше через парковку супермаркету, потім перетинає дорогу по вул. Курбаса до ТК-УТ-53 (перекриття руху не буде, тому що труба буде прокладена в існуючому захисному чохлі).

На території ділянки знаходяться 8 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт, Після завершення робіт відновити зелені насадження

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Лемківська 23 від ТК 1 до ТК 2

Схема 7. Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Лемківська 23 від ТК 1 до ТК 2. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка розташована на території котельні по вул. Лемківська,23. Ділянка не межує з ніякими будівлями окрім будівлі самої котельні.

Дерев, клумб на виділеній ділянці немає.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Бригадна 46б від ТК2 до УТ1

Схема 8 Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Бригадна 46б від ТК2 до УТ1. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від території котельні по вул. Бригадна, 46б. і проходить по зеленій зоні на територію закинутих дачних ділянок.

Дерев, клумб на виділеній ділянці немає.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Просвіти 9 від ТК1 до ТК 14.

Схема 9 Ділянка теплової мережі від котельні по вул. Просвіти 9 від ТК1 до ТК 14. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається від ТК1, яка знаходиться на території котельні по вул.. Просвіти, через пішохідну доріжку по зеленій зоні на територію ТНПУ ім.І. Гнатюка, до гуртожитку ТНПУ, потім по зеленій зоні на дитячий майданчик, стоянку біля житлового будинку по вул. Просвіти, 2а до складського приміщення супермаркету Сільпо (прибудова незаконно поставлена, на час заміни теплової мережі її демонтують). Дальше проходить через літню терасу закладу харчування (прибудова незаконно поставлена, на час заміни теплової мережі її демонтують) і прямує до ТК14 біля дитячого садочку.

При проведенні ремонтих робіт будуть проведені заходи, щодо огородження місця будівництва.

На території ділянки знаходяться 10 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт. Після завершення робіт зелені насадження будуть відновлені.

Ділянка теплової мережі від котельні по вул.. Дружби, 9а від котельні до ТК-4.

Схема 10. Ділянка теплової мережі від котельні по вул.. Дружби, 9а від котельні до ТК-4. Примітка: Чорним кольором виділена ділянка, яка підлягає заміні

Земельна ділянка починається з приміщення котельні по вул. Дружби, 9а, по зеленій зоні і проходить через підвальні приміщення багатоповерхового будинку по вул. Миру, 3а. Далі перетинає дворову дорогу. Поруч розташований дитячий майданчик, тому під час ремонтих робіт будуть проведені заходи, щодо огородження місця будівництва. Також ділянка тепломережі проходить по зеленій зоні і знову перетинає дорогу по вул. Миру і закінчується в дворі житлових будинків по вул. Миру, 4 і Миру, 3.

На території ділянки знаходяться 6 дерев і кущові насадження, які будуть спиляні до проведення робіт. Після завершення робіт зелені насадження будуть відновлені. Основні переваги компонента забезпечуються завдяки скороченню споживання газу, електроенергії та води за рахунок зменшення втрат і посилення енергоефективності. Крім того, зменшуються витрати на технічне обслуговування мережі.

Влаштування системи SCADA на котельнях та ІТП

Цей компонент передбачає автоматизацію нових котельнь та ІТП з влаштування системи SCADA.

Переваги компонента забезпечуються завдяки ефективному контролю, збору та зберіганню інформації, фіксуванні подій, пов’язаних з технологічним процесом, негайне оповіщення про аварійні ситуації, тощо.

Влаштування когенераційних установок

Цей компонент передбачає влаштування газових когенераційних установок електричною потужністю 1 МВт та 0,6 МВт, відповідно. Когенераційні установки будуть встановлені в котельнях по вул..Київська, 3с та по вул.Лемківська, 23.

Враховуючи специфіку роботи когенераційних станцій та близькість до житлових будинків котелень,в складі проектної документації буде розроблений розділ ОВНС, в засобах масової інформації буде розміщено заяву про наміри та наслідки проектної діяльності, буде проведено громадські обговорення з цього питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Міні ТЕЦ (когенераційні установки) призначені для паралельної роботи з електричними мережами (енергосистемою “Тернопільобленерго”) і забезпечення власних потреб котелень в електроенергії. Паралельна робота генераторів з енергосистемою (без видачі надлишків) буде реалізована разом з трансформаторною підстанцією.

Основне і допоміжне обладнання кожної міні ТЕЦ буде мати модульне виконання у вигляді функціонально взаємозв'язаних енергетичних блоків.

Основні переваги компонента досягаються завдяки зниженню витрат на електроенергію за рахунок власного виробництва електроенергії. Проте, нове виробництво електроенергії призведе до збільшення витрат на паливо і технічне обслуговування.

В засобах масової інформації буде розміщено заяву про наміри та наслідки проектної діяльності, проведено громадські обговорення з цього питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Показники, які будуть виконані у 2018-2019 рр. Наведені у Додатку 12.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ ТА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ

4.1. Вплив на навколишнє середовище

Основною метою впровадження даного Проекту є підвищення ефективності споживання теплової енергії. Елементи даного Проекту, а саме модернізація котелень шляхом встановлення нових котлів, забезпечення котелень сучасними системами управління, реконструкція теплових мереж і теплопроводів, вдосконалення теплоізоляції теплопроводів та обладнання систем розподілу тепла індивідуальними тепловими пунктами, – сприятимуть економії палива. Відповідно, будуть знижені обсяги викидів CO2 і забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Очікується також підвищення якості і надійності послуг, таким чином, даний Проект сприятиме підвищенню рівня соціального добробуту м.Тернопіль.

Проект передбачає відновлення котелень, теплових мереж, модернізацію обладнання та влаштування нових ІТП, інше. Важливо передбачити заходи для мінімізації будь-яких значних впливів на навколишнє середовище.

До негативних впливів проекту впродовж реалізації проектованої діяльності можуть бути віднесені наступні:

Вплив на атмосферне повітря.

Внаслідок використання на ділянках будівництва машин і обладнання не виключається тимчасове забруднення повітря на місцях. Крім того, активізація руху транспорту, а також вимушене уповільнення його руху поблизу ділянок будівництва та демонтажу, розташованих на дорогах, будуть (певною мірою) впливати на збільшення обсягів забруднення повітря. Разом з тим, збільшення обсягів забруднення повітря носитиме тимчасовий характер, а рівень забруднення не перевищуватиме встановлених нормативів. Основними забруднювачами повітря є пил, NOx і CO. Негативний вплив на якість атмосферного повітря спостерігатиметься в основному в безпосередній близькості від ділянок будівництва і демонтажу, а також вздовж доріг, що ведуть до цих ділянок.

Вплив шуму.

Основними джерелами шуму від ведення будівельних робіт і робіт з демонтажу є рух транспорту, використання техніки, обробка матеріалів, монтаж нових котлів, прокладання трубопроводів, когенераційної установки і т.п. Шум може негативно впливати на будівельників, у випадках, коли вони не використовують належні засоби індивідуального захисту, і викликати, таким чином, ризики професійних захворювань. Шум також може створювати незручності для людей, що проживають і працюють поруч з ділянками будівництва і демонтажу.

Вплив на якість води, водні ресурси та водний режим (поверхневі та підземні води) та ґрунти.

Ґрунт, ґрунтові води і поверхневі води можуть бути забруднені внаслідок випадкових розливів і витоків мастил і палива у період їх тимчасового зберігання, а також витоків палива з машин та обладнання.

Поводження з відходами.

У випадках, коли відходи будівництва і демонтажу зберігаються неналежним чином на виробничих ділянках, це може призвести до забруднення ґрунту, ґрунтових вод і поверхневих вод. Неправильне зберігання відходів також може призвести до травмування працівників, осіб, які відвідують виробничі ділянки, і перехожих, крім того, можуть пошкодити транспортні засоби.

Завдання шкоди здоров'ю людей внаслідок впливу азбестовмісних матеріалів

Старі ізоляційні матеріали котлів і труб можуть містити азбест, що може негативно впливати на здоров’я працівників, особливо під час виконання ними робіт з демонтажу, а також під час проведення будівельних робіт. Виконавець має вжити заходів для того, щоб:

- на конкретній ділянці будівництва/демонтажу тимчасове накопичення та зберігання азбестовмісних відходів буде організоване таким чином, щоб запобігати та унеможливлювати неналежне поводження з такими матеріалами або використання таких матеріалів, а також у відповідних місцях були розміщені необхідні інформаційні знаки попереджувального змісту;

- азбестовмісні матеріали транспортуватимуться до звалищ, які призначені для їх зберігання, крім того, вживалися необхідні заходи мінімізації можливого негативного впливу з метою запобігання подальшому використанню таких матеріалів або потенційному забрудненню такими матеріалами (тобто відходи, вивезені на звалище, мають бути покриті шарами ґрунту);

- була забезпечена наявність необхідних засобів індивідуального захисту (респіраторні маски, захисні окуляри, захисний одяг і т. п.)..1

Попередження аварійних ситуацій

Невиконання правил безпеки та гігієни праці може призвести до отримання травм працівниками та відвідувачами ділянок будівництва і демонтажу.

Не виключається підвищення ризиків, пов'язаних з пожежами та вибухами, особливо у випадках недотримання встановлених норм і правил техніки безпеки. Це може призвести до отримання травм працівниками та особами, які відвідують виробничу ділянку або проїжджають повз неї, а також до пошкодження об’єктів майна.

Неправильне розташування підтримувальних конструкцій при здійсненні глибоких розкопів може призвести до зсувів, які становлять небезпеку для працівників і конструкцій, розташованих поблизу. На ділянках відкритого ґрунту внаслідок виконання земляних робіт підвищуються ризики ерозії ґрунту, особливу у випадках сильних дощів та злив під час ведення таких робіт.

Вплив при транспортуванні.

Підвищення інтенсивності руху важкої техніки і вантажних автомобілів у напрямку до ділянок будівництва і демонтажу та у зворотному напрямку збільшує ризик дорожньо-транспортних пригод. Причиною виникнення дорожньо-транспортних пригод може також бути неналежна організація виробничого процесу.

У випадках, коли відходи будівництва і демонтажу не вивозяться і не утилізуються належним чином, це може призвести до забруднення ґрунту, ґрунтових і поверхневих вод у місцях вивезення відходів, а також становити небезпеку для здоров'я людей, уздовж маршрутів транспортування відходів.

Вплив на здоров'я людей

Невиконання правил безпеки та гігієни праці може призвести до отримання травм працівниками та відвідувачами ділянок будівництва і демонтажу.

Неправильне поводження та утилізація небезпечних відходів може також створювати ризики для здоров'я людини.

Основні заходи мінімізації можливого негативного впливу включають в себе:

1. Підготовка на етапі детальної розробки проекту орієнтованих на конкретні ділянки для субпроектів, які визначатимуть потенційні проблеми екологічного характеру і конкретні заходи з мінімізації можливого негативного впливу.

2. Висунення виконавцями на етапі тендеру на укладення договору вимоги щодо включення в їхні пропозиції заходів мінімізації можливих негативних впливів на навколишнє середовище.

4.2. Вплив на соціальне середовище

Не очікується постійного негативного впливу на промислові, житлові та комерційні об'єкти, поверхневі та підземні споруди, культурні ландшафти, і це не призведе до переселення. Хоча під час реалізації Проекту можливі тимчасові негативні впливи на громаду та навколишнє середовище, такі як тимчасові обмеження доступу до громадських місць, обмеження доступу до громадських місць, шум, малі викиди тощо.

Загальний очікуваний ефект проекту для споживача:

- підвищення якості надаваних послуг населенню з централізованого опалення та постачання гарячої води;

- покращення стану оточуючого середовища в місті, внаслідок скорочення негативного впливу на нього;

- зниження тиску щодо підняття тарифів на послуги з теплопостачання внаслідок зниження собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії і скорочення операційних витрат підприємства.

Впровадження всіх напрямків Проекту спрямоване на забезпечення надійності та якості наданих послуг теплопостачання населення м. Тернопіль, а також стабілізації вартості комунальних платежів. Іншим важливим наміром цього Проекту є зменшення втрат нагрівання в мережі та уникнення нещасних випадків у мережах централізованого теплопостачання, що може статися через пошкодження труб. Впровадження Проекту забезпечить:

- Зниження споживання природного газу

- Зменшення викидів шкідливих речовин

- Зниження втрат теплової енергії в мережі

- Зниження втрат води

- Зниження експлуатаційних витрат.

Будівництво когенераційних станцій дозволить частково покрити потреби в електроенергії для котелень протягом опалювального періоду, підвищити надійність електропостачання, додатково отримати теплову енергію від утилізації відпрацьованих газів в результаті роботи когенераційних модулів та підвищення ефективності джерела тепла в цілому. Крім того, за рахунок власного виробництва електроенергії на джерелі тепла, стаття «вартість закупівельної електроенергії» в організації постачання енергії буде зменшена.

У результаті реконструкції 8 котелень, Комунальне Підприємство покращить якість послуг теплопостачання та отримає наступний економічний ефект:

• Зменшення споживання палива (природного газу) та енергоресурсів через заміну застарілого обладнання.

• Скорочення майбутніх витрат на технічне обслуговування, пов'язаних із знеціненням основного та допоміжного обладнання котельних, а також завдяки встановленню обладнання, яке не потребує значних витрат на технічне обслуговування та ремонт.

• Бездоганна робота обладнання.

• Надання споживачам безперебійних і високоякісних послуг.

Встановлення теплових лічильників та іншого механічного та електричного обладнання в теплових пунктах житлових будинків та індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках дозволить здійснювати комерційний облік тепла на теплових пунктах багатоквартирних житлових будинків та підвищити ефективність використання теплової енергії та якість послуг теплопостачання.

 В результаті впровадження SCADA, планується досягти більшої ефективності оперативного диспетчерського керування процесами виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії за найнижчих витрат та підвищення якості послуг для населення.

Заміна трубопроводів не чинить значного соціального впливу, оскільки запропоновані заходи помʾякшення дозволять мінімізувати негативні впливи і будуть короткострокові.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

У даному Розділі визначається важливість уникнення чи пом'якшення пов'язаних з проектами негативних впливів на здоров'я та безпеку підрядних працівників та громадян.

Діяльність, обладнання та інфраструктура проектів можуть підвищувати ризики та ймовірність негативних впливів на здоров'я та безпеку підрядних працівників та громадян, зокрема у зв'язку із будівництвом, експлуатацією та виведення з експлуатації чи транспортуванням обладнання та матеріалів.

Ряд питань, пов'язані з представленим Проектом, регулюються численними національними законами, правовими актами та нормами., які зазначені нижче:

Закон України «Про охорону праці» (від 14.10.1992 р. зі змінами)

Закон України «Про відпустки» (від 15.11.1996 р. зі змінами)

Правила безпеки систем газопостачання (ДНПАОП 0.00-1.76-15)

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (ДНАОП 0.00-1.60-66)

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.59-70)

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.01-07)

Правила будови і безпечної експлуатації підйомників (ДНАОП 0.00-1.36-03)

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (ДНАОП 0.00-1.15-07)

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98)

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (ДНАОП 0.00-1.30-01)

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж (Наказ Міністерства палива та енергетики України № 71, від 14.02.2007 р.)

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж (НПАОП 40.1-1.02-01)

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ A.01.001-2004)

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98)

Закон України «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення» (від 24.02.1994 р. зі змінами)

Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (від 18.01.2001 р. зі змінами)

Закон України «Про теплопостачання» (від 02.06.2005 р. зі змінами)

розроблені на підприємстві інструкції з охорони праці.

Підрядна організація несе основну відповідальність за забезпечення безпечних і здорових умов для своїх працівників, їх інформування, навчання, контроль та консультування з охорони праці та техніки безпеки. Працівники підрядної організації зобов'язані активно співпрацювати з роботодавцем, піклуватися про власне здоров'я та безпеку, а також здоров'я та безпеку інших.

Відповідальність за дотримання вимог безпеки норм, правил охорони праці та техніки безпеки на всіх стадіях процесу при будівництві нових, реконструкції та технічному переоснащенні систем теплопостачання покладається на Підрядну організацію згідно договору.

Перед початком робіт Підрядна організація повинна надати комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» затверджені заходи з охорони праці із вказаним виконавцем робіт та терміном виконання, які здійснюються підрядною (субпідрядною) організацією:

1.Інструктаж з охорони праці.

2.Забезпечення працівників ЗІЗ.

3.Забезпечення працівників справними та випробувальним обладнанням.

4.Небезпечну зону огородити спеціальною стрічкою згідно встановлених меж.

5.Не допущення в небезпечну зону сторонніх осіб.

6.Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

7.Під час виконання робіт підвищеної небезпеки оформляти наряд-допуск відповідно до діючих нормативних актів з охорони праці та термін виконання робіт (демонтаж,монтаж).

Перед початком робіт Підрядна організація разом із комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго» зобов’язана визначити небезпечні зони на будівельному майданчику та позначити їх відповідними знаками.

«Тернопільміськтеплокомуненерго» повинна здійснювати контроль за дотриманням Підрядною організацією вимог з охорони праці, контролювати дотримання працівниками Підрядної організації рішень з питань охорони праці.

Дотримання безпечних умов праці під час виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт, виконання протипожежних заходів, дотримання законодавства з охорони праці є обов’язками Підрядної організації.

Перед початком виконання робіт на території комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» та Підрядна організація зобов’язані скласти акт-допуск. Відповідальність за невиконання заходів, що передбачені актом-допуском, несуть керівники Підрядної організації та діючого підприємства.

Перед початком робіт Підрядна організація повинна визначити небезпечні для людей зони, в яких існує постійний вплив або може існувати потенційний вплив небезпечних факторів, що пов’язані чи не пов’язані з характером робіт, що виконуються.

Компанія повинна вживати заходи для визначення та попередження нещасних випадків, травм та захворювань серед працівників та громадян, що є наслідками проекту або, пов'язані чи виникають під час реалізації проекту.

Компанія повинна забезпечувати працівників та громадян, на які впливає проект, відповідною інформацією, рекомендаціями та навчанням стосовно небезпечних факторів у сфері охорони праці та здоров'я, ризиків, захисних заходів і планів дій у надзвичайних ситуаціях, що є необхідним для забезпечення їх безпеки протягом усього проекту.

У разі настання нещасного випадку, травми або захворювання під час виконання робіт, пов'язаних з проектом, чи можливості такої події Підрядна організація повинна провести розслідування та вжити заходів для недопущення повторного настання такої події.

Під час виконання робіт на будівельному майданчику Підрядна організація повинна забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними, душовими, умивальними, сушильними для одягу і взуття, приміщеннями для обігріву, для вживання їжі та відпочинку, для особистої гігієни жінок, туалетами тощо), питною водою і медичним обслуговуванням згідно з чинними нормативами. Санітарно-побутові приміщення і обладнання мають бути введені в експлуатацію до початку виконання робіт.

Підрядна організація повинна вести моніторинг здоров'я своїх працівників, консультувати їх з питань охорони праці та техніки безпеки, а також заохочувати їх до участі у вирішенні цих питань. Це включає у себе, зокрема, такі аспекти, як розслідування нещасних випадків, оцінка ризиків та вибір робіт.

Якщо з певними видами робіт пов’язані такі ризики, що можуть спричинити появу негативних впливів на здоров'я та безпеку працівників, що знаходяться в групі підвищеного ризику за такими критеріями як вік, стать, інвалідність, короткострокові чи довгострокові порушення здоров'я, Підрядна організація повинна виконати оцінку ризиків та вжити заходів з метою недопущення травм і захворювань.

Компанія та підрядники повинні враховувати питання охорони праці та техніки безпеки на етапі проектування, будівництва, експлуатації та виведення з експлуатації структурних елементів, враховуючи ризики для безпеки третіх сторін та громадян, на які впливає проект.

6. ПЛАН ЗАХОДІВ З ПОМ'ЯКШЕННЯ

Заходи з пом’якшення, які представлені у Додатку 13, мають впроваджуватися в процесі реалізації проекту з метою зменшення потенційного негативного впливу на навколишнє природне середовище на етапі виконання будівельних робіт, знесення існуючих об’єктів та етапі експлуатації.

7. ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Метою моніторингу є проведення спостережень за станом навколишнього середовища і виконання заходів по зменшенню потенційно негативного впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу.

Основними завданнями моніторингу є:

виконання вимог чинного законодавства в галузі організації екологічного моніторингу компонентів природного середовища та соціальної сфери;

отримання і накопичення інформації про джерела забруднення та стан компонентів природного середовища в зоні впливу об’єкта;

аналіз і комплексна оцінка поточного стану різних компонентів природного середовища;

інформаційне забезпечення керівництва об’єкта для прийняття планових і екстрених управлінських рішень;

підготовка, ведення та оформлення звітної документації за результатами екологічного моніторингу;

отримання даних про ефективність природоохоронних заходів, вироблення рекомендацій та пропозицій щодо усунення та попередження негативного впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу.

Моніторинг проводиться з метою недопущення порушень вимог в області охорони навколишнього середовища та охорони праці для зменшення негативного впливу при проведенні робіт на об’єктах ПРОЕКТУ, а також своєчасне усунення виявлених порушень.

У завдання моніторингу входить:

виявлення порушень природоохоронного законодавства та вимог охорони праці при проведенні робіт на ділянках, оцінка їх масштабу, а також попередження порушень;

забезпечення належного виконання заходів з пом’якшення негативного впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу;

забезпечення виконання будівельними організаціями вимог чинного законодавства України;

забезпечення виконання будівельними організаціями проектних рішень в галузі охорони навколишнього середовища;

контроль робіт з охорони навколишнього природного середовища після завершення етапу будівництва.

Контроль здійснюється у формі перевірок, відповідно до Плану моніторингу, що приведений у Додатку 14.

8. РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ТА НАВЧАННЯ

З метою реалізації ПРОЕКТУ на комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго» створена Служба управління проектом підвищення енергоефективності, що виконує функції РГУП, відповідно до Операційного посібника. РГУП відповідає за повсякденне управління та реалізацію Проекту на місцевому рівні та координує свою діяльність з ЦГУП.

Особистий склад та основні обов’язки членів та копія наказу РГУП наведено в Додатку №.7

До обов’язків еколога входить наступне:

- визначення та аналіз потенційних впливів від робіт в рамках відповідної частини ПРОЕКТУ;

- забезпечення наявності необхідної документації (звіту з ОВНС, ПЕСУ та інші) для робіт, що проводяться; в рамках відповідної частини Проекту;

- забезпечення врахування всіх необхідних заходів з пом’якшення та нагляду у фінансових планах комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго»;;

- погодження з підрядниками повного переліку обов’язкових екологічних вимог, які мають виконуватися, до початку робіт;

- перевірка дотримання підрядниками в рамках відповідної частини Проекту комунального підприємства екологічних вимог та виявлення прогалин, які не охоплені полегшуючими заходами щодо охорони довкілля та/або бюджетом;

- перевірка (за потреби – внесення змін) екологічних положень, що будуть закладені в контракти з підрядниками;

- забезпечення впровадження плану нагляду для кожного з контрактів в рамках відповідної частини Проекту комунального підприємства, включаючи встановлення базових показників та ефективності заходів з пом’якшення;

- підготовка екологічних звітів за формами, встановленими Світовим банком та ЦГУП.

Органи державного контролю в галузі екології та санітарно гігієнічної безпеки будуть проводити контроль за екологічним станом на всіх етапах реалізації ПРОЕКТУ. Перелік державних органів контролю в галузі екології наведено у Таблиці.

Таблиця. Державні органи контролю в галузі

екології та санітарно-гігієнічної безпеки.

Назва державного органу контролю

Сфера діяльності

Періодичність нагляду

Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації

Надання дозволу на викиди в атмосферу, спеціальне водокористування, скидання стічних вод.

-

Державна екологічна інспекція в Тернопільської області

Проведення перевірок на дотримання природоохоронного законодавства України.

Планова (згідно графіку),

Позапланова (за зверненням споживачів)

Державна екологічна інспекція

Проведення перевірок на дотримання природоохоронного законодавства України.

Головне управління Держспоживслужби в Тернопільській області

Дотримання безпеки середовища життєдіяльності

Державні санітарно-епідеміологічні служби в межах відповідних адміністративних територій відповідають за наступні заходи:

- розробка (перегляд), експертиза, затвердження та оприлюднення санітарних норм;

- здійснення гігієнічної регламентації та державної реєстрації факторів, шкідливих для життя та здоров’я людини;

- виконання санітарно - епідеміологічної експертизи;

- затвердження проектів, документів на виділення землі для розташування та будівництва пунктів водопостачання та очищення стічних вод, розміщення промислових та виробничих об’єктів;

- узгодження проектної та технічної документації на будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію нових і відновлення існуючих промислових об’єктів, зон санітарної охорони;

- інспектування будівельних майданчиків та видача висновків щодо їх відповідності санітарним нормам при введенні в експлуатацію;

- видача дозволів на спеціальне водокористування.

Територіальні органи Державної екологічної інспекції відповідно до покладених на них завдань:

- узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення;

- здійснюють державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог екологічного законодавства України.

- складають протоколи про адміністративні правопорушення та розглядають справи про адміністративні правопорушення, накладають адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.

- подають Голові Держекоінспекції України пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу, в тому числі водних живих ресурсів, а також установлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

- призначають громадських інспекторів з охорони довкілля і видають їм посвідчення, організовують їх роботу, надають їм методичну та практичну допомогу, вживають заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у їх діяльності.

Контроль за дотриманням рекомендацій та вимог ПЕСУ з боку комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» на стадії будівництва і експлуатації покладається на еколога з РГУП із залученням фахівців групи екології виробничо-технічної служби комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго».

На етапі будівництва підрядна організація повинна призначити відповідальну особу за дотримання вимог ПЕСУ та проведення інструктажів з техніки безпеки для працівників, задіяних в будівництві.

Відповідальність за підготовку персоналу комунального підприємства та проведення курсів підвищення кваліфікації покладається на службу охорони праці, техніки безпеки та підготовки кадрів.

Контроль рівнів шуму на робочих місцях покладається на підрядну організацію.

Контроль вимірів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами покладається на підрядну організацію.

Контроль приземного шару атмосфери виконуватиме підрядна організація.

9. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ, ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ

У відповідності з вимогами Світового Банку та українського законодавства мають бути проведені необхідні консультації з групами осіб, які підпадають під вплив даного проекту, та іншими зацікавлених сторонами даного проекту з питань екологічного і соціального впливу проекту і прийняти їх думку до уваги при підготовці оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище .

Основною метою проведення консультацій з громадськістю є:

представлення запланованого проекту,

результатів роботи з оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище,

обговорення позитивних та негативних впливів, пов’язаних із реалізацією запланованого проекту,

Основними завданнями проведення консультацій з громадськістю є:

забезпечення відкритості екологічної документації (звіти ОВНС, ОВД, ПЕСУ) для громадськості. В складі проектної документації розробляються розділи ОВНС, а для котельнь потужністю понад 50 МВт запроваджується процедура ОВД ;

Обговорення різних питань і проблем з групами, які підпадають під вплив даного проекту, ознайомлення громадськості з потенційними негативними впливами і проблемами, що можуть виникати у ході реалізації інвестиційних проектів;

Забезпечення зворотного зв'язку між компетентними органами та місцевими групами, які підпадають під вплив даного проекту, в процесі здійснення оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище і у питаннях визначення потенційного позитивного і негативного впливу та запропонованих заходів мінімізації такого впливу.

Для запрошення (представників) місцевих зацікавлених сторін у місцевих/обласних газетах, з використанням телебачення і радіомовлення, а також телефонного та факсимільного зв’язку має бути оприлюднена інформація про місце і дату проведення консультацій з громадськістю. Основними учасниками консультацій з громадськістю є:

Реципієнти кредиту (муніципальні енергетичні підприємства);

Місцеві мешканці;

Основні науково-дослідні організації та організації, що здійснюють оцінки впливу на навколишнє середовище та соціальну сферу;

Місцева державна адміністрація;

Органи державної влади (органи охорони навколишнього середовища і санітарно-епідеміологічна служба); Неурядові організації (НУО)

Відповідальні особи(які представляють Консультанта і реципієнтів грантів) призначається окремо для кожного місця розташування.

КП ТМТКЕ приймає письмові зауваження і пропозиції на поштову і електронну адресу (tmtke@gmail.com.). Усі письмові зауваження та питання, які піднімаються у процесі проведення консультацій з громадськістю, мають бути розглянуті, узагальнені та долучені до оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище у вигляді додатку. Тільки після цього оцінка впливу на навколишнє та соціальне середовище можна вважати здійсненою. Інформація про оцінку впливу на навколишнє та соціальне середовище має бути оприлюднена шляхом публікації в електронному форматі на веб-сторінці компанії та міської адміністрації та паперовій формі у доступному місці (офіс підприємства) .

10. МЕХАНІЗМ ОСКАРЖЕННЯ

У ході виконання робіт по ПРОЕКТУ можуть виникнути питання, пов’язані з його негативним впливом на соціальну сферу та навколишнє середовище.

Підприємство розробило і впровадило програму спілкування з громадськістю, з метою забезпечення безперервного інформування населення про ключові екологічні та соціальні аспекти протягом майбутньої реалізації ПРОЕКТУ (включаючи етапи будівництва та експлуатації).

Компанією створена служба по роботі із зверненнями громадян, яка відповідає за своєчасний розгляд та відповіді на звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Під час реалізації ПРОЕКТУ відповідні звернення від громадян будуть прийматися, реєструватися та направлятися для відповідної роботи у встановлені терміни.

Громадяни зможуть направляти свої зауваження також електронною поштою на адресу:

tmtke@gmail.com.

або залишити повідомлення на веб-сайті підприємства: https://teplo.te.ua/ .

На підприємстві працює інформаційно-довідкова служба, зателефонувавши куди за номером 25-25-39, громадяни можуть залишити свої зауваження, звернення або повідомлення.

Для отримання оперативної інформації з питань забезпечення опаленням та гарячого водопостачання можна телефонувати до диспетчерської служби підприємства за номером 52-70-60.

Всі вхідні звернення підлягають реєстрації в електронному вигляді на реєстраційно-контрольних картках. При автоматизованій реєстрації звернення, фіксуються такі дані: дата надходження звернення; прізвище, ім’я, по батькові, категорія (соціальний стан) заявника; звідки одержано звернення, дата, індекс, контроль; порушені питання короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище реєстратора, виконавець, термін виконання; дата надіслання, індекс і зміст документа, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи за номенклатурою.

Кожне звернення розглядається в обов’язковому порядку і відправляється відповідь.

Якщо залишене звернення не має відношення до виконуваних робіт ПРОЕКТУ, воно перенаправляється до підрозділу, який вирішує цю проблему і про це повідомляється особі, що звернулася.

У разі відправлення звернення на адресу електронної пошти, відповідь на звернення відсилається електронною поштою на адресу, з якої надійшло звернення, або, у разі зазначення у зверненні поштової адреси - звичайною поштою.

Загальний термін надання відповіді на скарги не перевищує 1 місяця з моменту отримання скарги.

Процедура оскарження буде, при необхідності, змінюватися в ході реалізації ПРОЕКТУ.

Будівельний підрядник також повинен впровадити процедуру «Оперативного реагування» з метою максимально ефективного та безпосереднього реагування на термінові скарги зацікавлених осіб на місці проведення робіт.

Якщо не буде досягнуто порозуміння або мирної згоди або якщо особа, яка зазнає негативного впливу, не отримає відповіді, то ця особа може звернутися до ЦГУП, в якій призначено фахівця, що реєструватиме претензії та скарги і намагатиметься вирішити їх на місцевому рівні, про що також буде повідомлено представництво Світового банку.

На зустрічах з громадськістю особи, які зазнають негативного впливу, отримають контактну інформацію для зв’язку з цим фахівцем. Якщо особа, яка зазнає негативного впливу проекту, буде незадоволена отриманим рішенням, вона зможе, як останній захід, звернутися до суду належної юрисдикції.

Компанія може розглянути питання створення комісії з питань вирішення конфліктних ситуацій (за участю представників підприємства, представників міської ради та інших осіб) для вирішення складних питань, порушених у скаргах.

Метою процедури оскарження та комісії з питань вирішення конфліктних ситуацій є оперативне та ефективне реагування на проблеми зацікавлених сторін та місцевого населення безпосередньо, таким чином, уникаючи ескалації проблеми до рівня адміністративних і судових органів.

НЕТЕХНІЧНЕ РЕЗЮМЕ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Сектор централізованого теплопостачання в України перебуває в надскладному технічному та фінансовому становищі, тому потребує значних інвестицій в енергоефективність, підвищення якості послуг, що надаються споживачам, зміцнення фінансової стійкості підприємств комунальної інфраструктури.

Тому, Урядом України в 2012 році було ініційовано Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», який буде реалізовуватися за рахунок позикових коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) й Фонду чистих технологій (ФЧТ).

26 травня 2014 між Україною та Світовим Банком підписані Угоди про позику №8387-UA (між Україною та МБРР на суму 332 млн.дол.США) та №TF016327(між Україною та ФЧТ на суму 50 млн.дол.США) на впровадження проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України", крім того 18 серпня 2014 між Україною та МБРР і ФЧТ підписані Угоди про реалізацію проекту.

Для участі в проекті було відібрано ряд підприємств сфери житлово – комунального господарства, в тому числі й комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради.

Рішенням сесії Тернопільської міської ради була надана підтримка участі комунальному підприємству теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради у Проекті «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» та надання повноважень директору на підписання відповідних Угод.

Основними проблемами системи теплопостачання у місті Тернопіль є:

Експлуатація морально застарілого та фізично зношеного обладнання котелень;

Розбалансованість гідравлічного режиму теплових мереж;

Низький рівень автоматизації у всій послідовності технології виробництва, транспортування таспоживання теплоенергії;

Відсутність моніторингової системи спостереження за технологією виробництва та транспортування теплової енергії;

Незадовільний технічний стан теплових мереж

Експлуатація не енергофективного насосного обладнання в більшості котелень;

Високий відсоток від’єднань від системи централізованого теплопостачання, і як наслідок, встановлена потужність котелень значно перевищує під’єднане навантаження.

Метою реалізації Проекту на комунальному підприємстві теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради є підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизації виробничих процесів, скорочення споживання паливно – енергетичних ресурсів, зменшення теплових втрат та нераціонального споживання теплової енергії у споживачів, поліпшення якості та надійності послуг, що надаються, зміцнення фінансової стійкості підприємства, скорочення викидів парникових газів в навколишнє середовище тощо.

Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» складається із наступних компонентів, що планується реалізувати в місті Тернопіль:

Модернізацію котелень по вул. Київська 3с, вул.Галицька,40, вул.Лемківська,23, вул.Багата,4, І.Франка,16, вул.Живова,12, вул.Дружби, 9а, вул.Просвіти,9.

Реконструкцію мережі трубопроводів централізованого теплопостачання. В цілому буде замінено 2,8 км застарілих труб мережі.

Встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів.

Установка основних теплових насосних та частотних перетворювачів.

Встановлення системи SCADA .

Встановлення когенераційних установок .

Цей проект відповідає, як державній програмі в сфері реформування теплоенергетики та соціальної політики, так і діючим муніципальним програмам м. Тернополя

Реквізити:

Адреса замовника: 46001, Україна, м.Тернопіль, вул. І.Франка,16.

Керівник: Директор – Чумак Андрій Костянтинович, тел.: (0352)25-25-39

Зауваження та пропозиції надсилати:

- за адресою: 46001, Україна, м.Тернопіль, вул. І.Франка,16.

- на електронну пошту підприємства zvern.kptmtke@ukr.net

Сайт Комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради – www.teplo.te.ua.