Заява про наміри

Відповідно до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771.

Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" розпочинає громадське обговорення Проекту Реконструкція котельні по вул. Купчинського, 14а, м. Тернополі з переведенням існуючого котла на біопаливо.

Заява про наміри

1 Інвестор (замовник) – Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтепло-комуненерго" Тернопільскої міської ради.

Поштова і електронна адреса – 46001 м. Тернопіль. вул. Франка, буд.16_____________

2 Місце розташування майданчиків будівництва – Кот<ельня по вул. Купчинського, 14а в м. Тернопіль__________________________________________________________________.

3 Характеристика діяльності (об'єкта) технічне переоснащення котла КВГМ-7,56-150_____ з_переведенням його роботи з газового палива на ро боту на біопаливі– пелети з деревини___ номінальною тепловою потужністю 4,5 МВт, транскордонного впливу немає_

(орієнтовно за об'єктами-аналогами належність до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку наявність транскордонного впливу)

Технічні та технологічні данні тепло для потреб теплопостачання в кількості 4.5 МВт, постійно.

(види та обсяги продукції що виробляється термін експлуатації)

4 Соціально-економічна необхідність планованої діяльності зниження витрат природного газу.

5 Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельні &ndash немає.

(площа земель що вилучаються в тимчасове і постійне користування вид використання)

сировинних використання пелет, деревини сухих лісів.

(види обсяги місце розробки і видобутку джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – електроенергія при будівництві –4931,4 кВт∙ год, використання існуючих постійних мереж водо забезпечення_________________________

(види, обсяги джерела)

водних при будівництві –10м3, використання існуючих постійних мереж водо забезпечення_____________________________________________

(обсяги необхідна якість, джерела водозабезпечення)

трудових кількість працюючих –7 осіб.

6 Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – при будівництві - транспорт підрядної організації;при експлуатаці - доставка палива автомобілем КАМАЗ 43255

7 Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – немає.

8 Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – немає.

9 Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат немає.

повітряне викиди димових газів у складі легкої ______________________________________.

водненемає.

ґрунтнемає.

рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти немає .

навколишнє соціальне середовище (населення) позитивний: санітарна очистка території міста та лісів від хворої деревини; створення додаткових робочих місць______________________

.навколишнє техногенне середовище немає

10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронення –зола завантажується в контейнери і постачається на утилізацію

11 Обсяг виконання ОВНС – згідно з ДБН А.2.2-1-2003 розділ 2 – в повному обсязі.

12 Участь громадськості – громадськість поставлена до відома публікацією в ЗМІ.

(адреса телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС подачі пропозицій)

Замовник проекту: Генеральний проектувальник:

Директор Комунального підприємство Генеральний директор

теплових мереж корпорації "Укратомприлад"

"Тернопільміськтеплокомуненерго"

Тернопільської міської ради

А. К. Чумак В. С. Петренко

М.П. М.П.

Замовник проекту рішення

Замовником проекту рішення є Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради, м. Тернопіль, вул. Франка, 16, тел. (0352) 25-25-39.

Зміст проекту рішення

Метою даного проекту є введення в експлуатацію нового обладнання для переходу існуючого котла КВГ-7,56-150, працюючого на газовому паливі, на біопаливо - деревні пелети номінальною тепловою потужністю 4,5 МВт

, замінюючи при цьому три газових пальники на три пальники на біопаливі

Реконструкція котельні дозволяє перейти на місцевий вид палива, економити електроенергію та інше за рахунок високого ККД сучасного котла та сучасного обладнання.

Позитивні моменти при проведенні реконструкції котельні:

поліпшення умов теплопостачання;

поліпшення умов праці;

економія бюджетних коштів внаслідок економії газу

В котельній по вул. Купчинського 14а встановлено три водогрійні водотрубні котли типу КВГМ-7.6-150. Котли змонтовані в 1989році.

Димова труба (з листової нержавіючої сталі) висотою 45м з діаметром 900мм.

Витратний склад пелет V=150м3 розташовується на вільній від забудови території на відстані від котельні - 17.0м

Димові гази, що утворюються в топці котла, захоплюють з собою летючу золу, яка знаходиться в підвішеному стані. Для уловлювання летючої золи застосовується рукавний фільтр Donaldson DLMV 160/20 B type. Рукавний фільтр Donaldson DLMV 160/20 B type - це автоматичний фільтр з протиточною продувкою, сконструйований для очищення великих обсягів забрудненого повітря і здатний тривалий час працювати безперервно. Рукавний фільтр обладнаний системою регенерації

Така система очищення повинна забезпечити уловлювання золи до 99,99%. Концентрація твердих часток в димових газах не повинна перевищувати 10 мг/м3.

В якості біологічного палива для спалювання в експериментальній котельні в даному робочому проекті розглядається деревина згідно стандарту ENplus.

Після спалювання деревини зола в автоматичному режимі завантажується в контейнери (бочки об'ємом 200 л) і відправляється на утилізацію.

Аналіз результатів розрахунків приземних концентрацій шкідливих хімічних речовин при роботі котла, який переоснащено та інших 4 котлів, тобто при викидах з димової труби, показав, що максимальні приземні концентрації в зоні можливого розташування житлової забудови (550 ​​м) з урахуванням фону складають: суспендовані тверді частинки недиференційованого складу (летюча зола) – 0,24 мг/м3 (0,48 ГДК), діоксид азоту – 0,104 мг/м3 (0,52ГДК), оксид вуглецю – 3,61 мг/м3 (0,72 ГДК), сірки діоксину -0,2 мг/м3(0,4 ГДК).

Максимальний внесок проектованих робіт у забруднення атмосфери на відстані 550м становить до 0,13 ГДК м.р. без урахування фону і до 0,7 ГДК м.р. – з урахуванням фону, що не перевищує нормативних показників і відповідає санітарним вимогам ДСП-201-97.

Виконані акустичні розрахунки показують, що прийняті в робочому проекті заходи щодо захисту від шуму і виробнича діяльність забезпечують дотримання нормативних вимог по шумовому чиннику на прилеглій території. Розрахункове значення додаткового акустичного впливу в період проведення робіт на межі житлової території складе 47 дБА.

Індекс небезпеки при розрахунку неканцерогенного ризику на межі житлової забудови, становить 0,58, що за критеріальною шкалою показників оцінюється як ризик вкрай малий. Канцерогенний ризик комбінованої дії на межі житлової забудови становить величину 1Е-06, що класифікується як прийнятний рівень канцерогенного ризику.

Соціальний ризик для населення становить 2Е-06 та оцінюється як прийнятний ризик.

На підставі отриманих значень ризиків впливу проведених робіт робиться висновок про прийнятність планованої діяльності.

Система моніторингу довкілля в цілому включає періодичний контроль викидів шкідливих речовин в атмосферу. Для контролю за ефективністю очищення димових газів після рукавного фільтру на газоході монтується газоаналізатор.

Спеціальних відновлювальних заходів для нормалізації стану компонентів навколишнього природного середовища та проведення компенсаційних заходів для рівноцінного поліпшення стану природного та соціального середовищ в робочому проекті не передбачається.

Ознайомитися з Проектом рішення і документами на підставі яких приймається таке рішення та іншою необхідною інформацією можна в Комунальному підприємстві теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради, за адресою: м. Тернопіль, вул. Франка, 16, тел. (0352) 25-25-39.

Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі за адресою: м. Тернопіль, вул. Франка, 16, тел. (0352) 25-25-39, надсилаються електронною поштою tmtke@ukr.net із зазначенням прізвища, імені та по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 30 календарних днів з дати опублікування.