ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

реконструкції котельні по вул. Купчинського 14а,

м. Тернопіль

Мета здійснення проектної діяльності

Мета даного робочого проекту є введення в експлуатацію нового обладнання для перекладу існуючого котла КВГ-6,5-150, працюючого на газовому паливі, на біопаливо - деревини пелети, замінюючи при цьому три газових пальники на три пальники на біопаливі.

Для виконання робіт реконструкції котла, (переводу з газового палива на пелети) виконуються наступні системи:

система подачі палива в котел (пелетні пальники в кількості 3 шт.);

система золовидалення з котла та її завантаження в бункер;

система очистки димових газів в рукавному фільтрі;

система прийняття, спалювання та зберігання палива (витратний бункер палива);

система подачі палива з витратного складу палива до палевного бункера який розташований у приміщенні котельні (конвеєр);

система автоматичного керування технологічними процесами;

система вимірювання витрат виробленого тепла.

Реконструкція котельні дозволяє перейти на місцевий вид палива, економити електроенергію та інше за рахунок високого ККД сучасного котла та сучасного обладнання.

Позитивні моменти при проведенні реконструкції котельні:

поліпшення умов теплопостачання;

поліпшення умов праці;

економія бюджетних коштів внаслідок економії газу

В котельній по вул. Купчинського 14а встановлено три водогрійні водотрубні котли типу КВГМ-7.6-150. Котли змонтовані в 1989році.

Цегляна димова труба висотою 45м з діаметром устя 1500мм.

Проектуються зовнішні споруди:

рукавний фільтр;

витратний склад палива.

Рукавний фільтр розташований на самостійному існуючому бетонному фундаменті біля будівлі котельні з урахуванням розташування існуючих заходів які ідуть від котла до димової труби.

Витратний склад пелет V=150м3 розташовується на вільній від забудови території на відстані від котельні - 17.0м

Робочим проектом реконструкції не передбачається втручання в існуючі будівельні конструкції споруди котельні.

Обладнання яке монтується біля котла №3, а це пелетні пальники та палений бункер для його кріплення та обслуговування має самостійні металеві конструкції які мають кріплення до існуючої підлоги.

Димові гази, що утворюються в топці котла, захоплюють з собою летючу золу, яка знаходиться в підвішеному стані. Для уловлювання летючої золи застосовується рукавний фільтр Dalamatic. Рукавний фільтр Dalamatic - це автоматичний фільтр з протиточною продувкою, сконструйований для очищення великих обсягів забрудненого повітря і здатний тривалий час працювати безперервно. Рукавний фільтр обладнаний системою регенерації

Така система очищення повинна забезпечити уловлювання золи до 99,99%. Концентрація твердих часток в димових газах не повинна перевищувати 10 мг/м3.

Відведення димових газів від котла КВГМ-7.6-150 здійснюється газоходом через димососи.

В якості біологічного палива для спалювання в експериментальній котельні в даному робочому проекті розглядається деревина згідно стандарту ENplus.

Після спалювання деревини зола в автоматичному режимі завантажується в контейнери (бочки об'ємом 200 л) і відправляється на утилізацію.

Основні види впливу на стан навколишнього середовища

                                                     Вплив на повітряне середовище

Під час експлуатації експериментальної котельні очікується незначне забруднення повітряного середовища викидами шкідливих речовин в атмосферу.

Параметри основних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведені в таблиці.

№№джерела викиду Найменування джерела викиду Кількість годин роботи обладнання Параметр джерела викиду Характеристика пилогазоповітряної суміші на виході
висота, м діаметр, мм обсяг, м3
Дт Димова труба 8160 45 1500 17

Перелік та кількість забруднюючих речовин, що надходитимуть в атмосферне повітря при роботі котельні наведені в таблиці.

№№ п/п Обладнання Найменування ГДК Клас небезпеки Викид
г/с т/рік
КВГМ-7.6-150 діоксид азоту 0,2 3 1,037 30,47
окис вуглецю 5 4 1,20 35,18
тверді частки 0,5 3 0,035 1,04
діоксид сірки 0,5 3 0,75 22,3
парникові гази 18925

Аналіз результатів розрахунків приземних концентрацій шкідливих хімічних речовин при роботі котла, на якому проведено реконструкцію та інших 4 котлів, тобто при викидах з димової труби, показав, що максимальні приземні концентрації в зоні можливого розташування житлової забудови (550 ​​м) з урахуванням фону складають: суспендовані тверді частинки недиференційованого складу (летюча зола) – 0,24 мг/м3 (0,48 ГДК), діоксид азоту – 0,104 мг/м3 (0,52ГДК), оксид вуглецю – 3,61 мг/м3 (0,72 ГДК), сірки діоксину -0,2 мг/м3(0,4 ГДК).

Максимальний внесок проектованих робіт у забруднення атмосфери на відстані 550м становить до 0,13 ГДКм.р. без урахування фону і до 0,7 ГДКм.р. – з урахуванням фону, що не перевищує нормативних показників і відповідає санітарним вимогам ДСП-201-97.

Виконані акустичні розрахунки показують, що прийняті в робочому проекті заходи щодо захисту від шуму і виробнича діяльність забезпечують дотримання нормативних вимог по шумовому чиннику на прилеглій території. Розрахункове значення додаткового акустичного впливу в період проведення робіт на межі житлової території складе 47 дБА.

Вплив на ґрунт, флору, фауну

Планована діяльність не передбачає негативною впливу на ґрунт, флору і фауну. Рослинний шар ґрунту на території будівництва практично відсутній. Територія вкрита залізобетоном.

Негативний впливу на водне середовище від реалізації проекту не передбачається.

При експлуатації котельні скид забруднених вод на землю не передбачений.

Функціонування котельні відноситься щодо рівня забруднення – до допустимого, щодо ступеня небезпечності – до безпечного.

Планована діяльність:

не створює шкідливих змін на геологічне середовище;

не має негативного впливу на ґрунт, рослинний і тваринний світ;

не погіршує стан поверхневих і підземних вод;

не створює бактеріологічного забруднення навколишнього середовища;

покращує соціальні умови для населення.

Аналізуючи отримані результати можна зробити висновок, що виробнича діяльність об'єкту господарювання не створить екологічної загрози навколишньому середовищу.

Реалізація робочого проекту – можлива.

Оцінка екологічного ризику викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Індекс небезпеки при розрахунку неконцерогенного ризику на межі житлової забудови, становить 0,58, що за критеріальною шкалою показників оцінюється як ризик вкрай малий. Канцерогенний ризик комбінованої дії на межі житлової забудови становить величину 1Е-06, що класифікується як прийнятний рівень канцерогенного ризику.

Соціальний ризик для населення становить 2Е-06 та оцінюється як прийнятний ризик.

На підставі отриманих значень ризиків впливу проведених робіт робиться висновок про прийнятність планованої діяльності.

Система моніторингу довкілля в цілому включає періодичний контроль викидів шкідливих речовин в атмосферу. Для контролю за ефективністю очищення димових газів після рукавного фільтру на газоході монтується газоаналізатор.

Спеціальних відновлювальних заходів для нормалізації стану компонентів навколишнього природного середовища та проведення компенсаційних заходів для рівноцінного поліпшення стану природного та соціального середовищ в робочому проекті не передбачається

Зобов'язання Замовника по здійсненню проектних рішень і

охороні навколишнього середовища та екологічної безпеки

Замовник – Комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради (КП ТМТКЕ) вул. Франка, буд.16, м.Тернопіль 46001

Замовник при здійсненні проектної діяльності зобов'язується виконувати проектні рішення і нормативні вимоги, які забезпечують відсутність негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Замовник зобов'язується забезпечити:

технічну справність інженерних споруд, комунікацій, обладнання, закріпити відповідальних з експлуатації;

згідно з законом України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992р. отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при введенні в дію об'єкту.

Генеральний проектувальник:

директор корпорації «Укратомприлад»                                                       В. С. Петренко

Замовник робочого проекту:

директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго»                                    А. К.Чумак