Запрошення до подання цінових пропозицій

Тернопіль, Україна

Комунальне підприємство теплових мереж

«Тернопільміськтеплокомуненерго»

Тернопільської міської ради

Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України

Позика № 8387-UA

Запрошення до подання цінових пропозицій

№ UDHEEP-TER-OC-SH-12

на постачання товарів в рамках

закупівлі комп'ютерного та офісного обладнання для потреб комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго»

Тернопільської міської ради

Дата: 28 лютого 2018

Запрошення до подання цінових пропозицій № UDHEEP-TER-OC-SH-12

Дата: 28 лютого 2018

Предмет: Запрошення до подання цінових пропозицій No. UDHEEP-TER-OC-SH-12 на постачання товарів в рамках закупівлі комп'ютерного та офісного обладнання для потреб комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

Шановний постачальник!

 1. Цим запрошуємо Вас подати цінову пропозицію на постачання наступних товарів:

чотири (4) ноутбуки, чотири (4) портативних ноутбуки, шість (6) TFT-моніторів 23,8”, один (1) багатофункціональний принтер А3, два (2) багатофункціональних принтери А4, один (1) кольоровий принтер А3, три (3) сканери, чотири (4) принтери А4, чотири (4) комутатори, вісім (8) блоків безперебійного живлення, десять (10) накопичувачів USB, дванадцять (12) Microsoft Office 2016.

Інформація щодо вимог та технічних специфікацій товарів наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

 1. Україна отримала позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) в доларах США для цілей Проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України і має намір використати частину коштів цієї позики на правомочні виплати за Договором, для оформлення якого видається це Запрошення до подання цінових пропозицій.
 2. Покупцем є: Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськ-теплокомуненерго» Тернопільської міської ради, вул. І.Франка,16, м. Тернопіль, 46001,Україна.
 3. Ваша цінова пропозиція має включати всі товари відповідно до наведених в Додатку 1 вимог та технічних специфікацій і бути поданою згідно з викладеними в цьому Запрошенні до подання цінових пропозицій інструкціями.

Просимо Вас заповнити і належним чином підписати форму цінової пропозиції з Додатку 1 та повернути її разом з супроводжуючими документами за наступною адресою:

До уваги Валерія Калитки, спеціаліста із закупівель

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

вул. І.Франка, 16

Тернопіль 46001

Україна

Факс: (0352) 25 25 39

        Тел. моб :0673925624,                                                                                        

                              0664817518
        Електронна адреса: kalitkavp@gmail.com

 

Ваша цінова пропозиція має бути викладена українською мовою, кожна сторінка пронумерована і підписана. До складу цінової пропозиції мають входини наступні документи:

 1. Лист з ціновою пропозицією, підготовлений за формою, що знаходиться в Додатку 1 нижче, включаючи заповнену згідно наведених інструкцій таблицю цін та графіку поставки;
 2. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних учасника для забезпечення участі у процедурі закупівлі на поставку товарів, цивільно-правових та господарських відносинах, підготовлений у відповідності до форми, що знаходиться в Додатку 3 нижче;
 3. Копію Статуту учасника (або іншого установчого документу, що регулює правовий стан учасника);
 4. Документ(и), що підтверджують повноваження особи підписувати цінову пропозицію та завіряти копії усіх документів від імені учасника: копія наказу про призначення або довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України;
 5. Технічну документацію, каталоги та/або інші друковані матеріали та інформацію по кожній позиції товарів. Інформація має бути достатньою для встановлення відповідності товарів вимогам та технічним специфікаціям, викладеним в Додатку 1, та включати, між іншого, наступне: (a) загальний опис товарів; (б) особливі подробиці та технічні стандарти; та (в) інші важливі характеристики. Якщо запропоновані товари не повністю відповідають вимогам специфікацій, учасник має підготувати заяву з повним переліком про невідповідності та винятки.

Відсутність одного або кількох з вищеперерахованих документів може бути причиною відхилення вашої цінової пропозиції.

 1. Ваша цінова пропозиція має бути подана і буде оцінюватись відповідно до наступних інструкцій:
 1. ЦІНИ: Ціни мають бути вказані в українській гривні та включати усі податки, в тому числі податок на додану вартість (ПДВ), митні збори, внутрішнє перевезення та страхування до кінцевого пункту призначення, вказаного в пункті 4 цього Запрошення вище. Ціни, вказані учасником торгів, є фіксованими протягом всього періоду виконання Договору і не підлягають коригуванню за жодних обставин.
 2. ОЦІНКА ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ: Оцінка цінових пропозицій, які визначені як ті, що максимально відповідають вимогам технічних умов, перерахованих у термінах та умовах поставки, проводитиметься шляхом порівняння загальної вартості в кінцевому пункті призначення згідно з підпунктом а) пункту 5, цього Запрошення до подання цінових пропозицій.

Під час оцінювання цінових пропозицій Замовник визначить оцінену вартість для кожної пропозиції ціни шляхом коригування цінової пропозиції, здійснюючи будь-яку корекцію для усіх арифметичних помилок наступним чином:

 1. у разі розбіжностей між сумами, що вказані цифрами і прописом, сума, що вказана прописом, матиме пріоритет;
 2. у разі розбіжностей між вартістю за одиницю і сумою окремих позицій, яка є результатом множення вартості за одиницю на кількість, вартість за одиницю, яка вказана в заявці, матиме пріоритет;

Якщо постачальник відмовиться прийняти виправлення арифметичних помилок, його цінова пропозиція буде відхилена.

 1. ЗАПИТИ НА РОЗ’ЯСНЕННЯ: під час вивчення, оцінки та порівняння цінових пропозицій Замовник має право на свій розсуд, звернутися до потенційного постачальника за роз’ясненнями його пропозиції. Всі роз’яснення подані не у відповідь на письмовий запит Замовника не розглядатимуться. Запит Замовника на роз’яснення та відповідь учасника повинні бути у письмовому вигляді. Жодні роз’яснення щодо зміни ціни та/або суті цінових пропозиції будуть пропонуватися або допускатися, за винятком тих випадків, коли необхідно підтвердити виправлення арифметичних помилок, виявлених Замовником при оцінці цінових пропозицій, у відповідності до підпункту b) вище.

Якщо потенційний постачальник не надає роз’яснення з приводу своєї цінової пропозиції до тієї дати та до того часу, які зазначені у запиті на роз’яснення від Роботодавця, його пропозиція може бути відхилена.

 1. Кожен учасник має подати тільки одну цінову пропозицію паперовим листом, факсом або електронною поштою у форматі PDF (копії зберігаються для звітності). Заставне забезпечення цінової пропозиції не вимагається. Кожна цінова пропозиція в формі, що вимагається, має бути належним чином адресована Покупцю та подана за адресою, вказаною в параграфі 4 цього Запрошення.
 2. Термін дії цінових пропозицій

Подані цінові пропозиції мають залишатись дійсними протягом не менше сорока п’яти (45) днів після кінцевого терміну подання цінових пропозицій, вказаного в пункті 12 цього Запрошення.

 1. Укладення Договору

Покупець укладе Договір з тим учасником, цінова пропозиція якого (a) включатиме всі товари відповідно до переліку цього Запрошення; (b) буде визнана значною мірою відповідною до вимог цього Запрошення, включаючи технічні специфікації; і (в) матиме найнижчу оцінену вартість.

 • Незважаючи на інформацію, викладену в попередньому параграфі, Покупець залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію або анулювати процес торгів і відхилити всі пропозиції у будь-який час до укладення Договору.
 • Учасник, пропозиція якого приймається, буде повідомлений Покупцем про укладення Договору до дати закінчення терміну дії цінової пропозиції.
 • Форму Договору, що підписується між Покупцем та Постачальником, наведено у Додатку 2, і буде надіслано переможцю після присудження Договору.
 1. Оплату буде здійснено відповідно до наступного графіку: сто відсотків (100%) ціни Договору буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після доставки всіх товарів за адресою Покупця та підписання Акту прийому-передачі після офіційного прийому товарів.
 2. Товари мають бути доставлені за адресою Покупця, вказаною в пункті 4 вище, не пізніше п’ятнадцяти (15) днів після підписання Договору.
 3. Покупець може анулювати підписаний Договір в разі, якщо Постачальник виявиться неспроможним поставити товари у відповідності до умов та положень, визначених у даному Запрошенні та в Договорі, незважаючи на попередження, видане Покупцем за двадцять один (21) день до такого анулювання та/або припинення Договору. Наслідком такого анулювання або припинення не може бути жодна відповідальність Покупця перед Постачальником.
 4. Кінцевий термін отримання Покупцем Вашої цінової пропозиції за адресою, зазначеною у пункті 4, є 12:00 за місцевим часом 12 березня 2018 року.
 5. Додаткову інформацію можна отримати звернувшись з офіційним запитом за наступною адресою:

До уваги Валерія Калитки, спеціаліста із закупівель

Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

вул. І.Франка, 16

Тернопіль 46001

Україна

         Телефон/Факс: (0352) 25 25 39   Тел. моб :0673925624,

                                                                                                0664817518
        Електронна адреса: kalitkavp@gmail.com

 

Ми з нетерпінням чекаємо отримання ваших Пропозицій та дякуємо за вашу зацікавленість в цьому проекті.

З повагою,

________________________

Чумак Андрій Констянтинович

Директор

Місце: Тернопіль

Дата: 28 лютого 2018 року

Додаток 1 - Форма цінової пропозиції

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ №                      

 

Кому: Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради

Адреса: 46001, Україна, м. Тернопіль, вул. І.Франка 16

 

Розглянувши документи, надані в рамках цього Запрошення до подання цінових пропозицій, ми, що підписалися нижче, пропонуємо поставити товари, наведені в таблиці цін та графіку поставки нижче, в повному обсязі, у відповідності до вимог та специфікацій, що є частиною цієї цінової пропозиції, за загальну ціну [вказати суму цифрами][вказати суму прописом] без ПДВ. В тому числі ПДВ [вказати суму цифрами][вказати суму прописом] українських гривень.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї Пропозиції протягом періоду, зазначеного в Запрошенні до подання цінових пропозицій від дати відкриття Пропозицій, та підтверджуємо, що ця Пропозиція матиме обов’язкову силу для нас і може бути прийнятою у будь-який час до закінчення цього періоду.

Цим ми підтверджуємо, що наша компанія не внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; що протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1, абз. 2, статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); що ми не маємо заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Також ми підтверджуємо, що на кожне найменування запропонованого товару розповсюджується звичайна комерційна гарантія, відповідні вимоги, викладені вище, застосовуються для кожної одиниці запропонованого товару.

Ми розуміємо, що ви не зобов’язані приймати ані пропозицію за найнижчою ціною, ані будь-яку іншу подану вам пропозицію.

 

НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА___________________________________________________________

Підписано________________________________________
Місце:

 

Дата: “_____”_____________________ 2018р.


Назва Проекту та номер Позики: Проект підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України, 8387-UA

 

Ідентифікаційний номер закупівлі: UDHEEP-TER-OC-SH-12 Закупівля комп'ютерного та офісного обладнання для потреб

КП «ТМТКЕ»

 1. Ціни та графік поставки:

Опис і технічні характеристики товарів

К-сть

Одиниця

Ціна за одиницю

Ціна за найменування

Дата поставки

(на умовах франко-склад включаючи вартість доставки до місця призначення)

(на умовах франко-склад включаючи вартість доставки до місця призначення)

(без ПДВ)*, грн.

(без ПДВ), грн

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(c)*(e)

(g)

1

Ноутбук

4

штук

12 077

48 308

 

2

Портативний ноутбук

4

штук

17 456

69 824

 

3

TFT-монітор 23,8”

6

штук

3 729

22 374

 

4

Багатофункціональний принтер A3

1

штук

7 998

7 998

 

5

Багатофункціональний принтер A4

2

штук

6 833

13 666

 

6

Кольоровий принтер A3

1

штук

14 333

14 333

 

7

Сканер

1

штук

8 917

8 917

 

8

Сканер

2

штук

1 933

3 866

9

Принтер A4

4

штук

5 344

21 376

10

Комутатор

4

штук

230

920

11

Блок безперебійного живлення

8

штук

1 417

11 336

12

Накопичувач USB

10

штук

143

1430

13

Microsoft Office 2016

12

штук

6 800,4

81 604,8

Всього без ПДВ

305 952,80

ПДВ (20%)

61190,56

РАЗОМ З ПДВ

367 143,36

           *В разі розбіжностей між цінами за одиницю товару та загальною сумою, виведеною з одиничних розцінок, превалює ціна за одиницю

 

 1. Фіксована ціна: Ціна вказаних вище товарів є твердою і не підлягає коригуванню на весь час виконання Договору.
 2. Графік поставки: Постачальник має доставити товари Покупцю у вказане місце призначення згідно запропонованого графіку, але не пізніше п’ятнадцяти (15) днів з моменту підписання Договору. Кожна одиниця повинна бути доставлена повністю зібрана та готова до використання в повній відповідності з технічною специфікацією. Місцем призначення є: Комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськ-теплокомуненерго» Тернопільської міської ради, вул. І.Франка, 16,Тернопіль, 46001, Україна.
 3. Право, що застосовується: Договір має інтерпретуватись у відповідності із чинним законодавством України.
 4. Вирішення суперечок: Замовник та Постачальник повинні докладати усіх зусиль для вирішення за взаємною згодою, шляхом прямих переговорів, будь-яких розбіжностей чи спорів, що виникають між ними в рамках або в зв’язку з Договором. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів, спір буде врегульовано у відповідності до чинного законодавства України.
 5. Поставка та документи: При поставці товарів Постачальник зобов’язаний надати Замовнику наступні документи:
 • рахунок-фактура із зазначенням опису, кількості, ціни за одиницю та загальної суми;
 • комплексні керівництва з експлуатації та обслуговування українською мовою для кожної окремої одиниці товару;
 • гарантійне свідоцтво виробника або Постачальника.

Якість Товарів повинна відповідати діючим державним стандартам, експлуатаційній документації, технічній документації та його технічним характеристикам і підтверджуватись документами, передбаченими чинним законодавством України для такого виду Товару.

Замовник має отримати вищевказані документи не пізніше ніж під час прибуття товарів до місця призначення. В разі затримки Постачальник буде відповідальним за будь-які спричинені нею наслідки.

 1. Оплата: сто відсотків (100%) ціни Договору буде сплачено протягом тридцяти (30) днів після доставки всіх товарів до місця призначення та підписання Акту прийому-передачі після офіційного прийому, включаючи візуальний огляд упаковки та товарів на відсутність небажаних ударів та пошкоджень (водних, механічних і т.д.) та за наявності документів, перелічених в пункті 6 вище.
 2. Гарантія: якщо інше не зазначено в технічних характеристиках, кожна одиниця товару повинна покриватися стандартною гарантією виробника на період не менше двадцяти чотирьох (24) місяців. Відповідальність за виконання всіх гарантійних зобов’язань покладається виключно на Постачальника, та будь-яка передача відповідальності третій стороні є неприйнятною: третя сторона може нести відповідальність за несправності або дефекти товару перед Постачальником, але не перед Покупцем. Послуги транспортування будь-якої одиниці товару від Покупця до місця гарантійного обслуговування та назад до Покупця мають надаватися Постачальником для Покупця безкоштовно протягом всього гарантійного періоду. Подальше використання Покупцем товарів після повідомлення Постачальника про їх невідповідність вимогам Технічних специфікацій або порушення гарантійних зобов’язань не буде вважатися відмовою Покупця від права на виправлення.

Якщо, починаючи від дня доставки та протягом всього гарантійного періоду будь-яка одиниця товару виявиться бракованою внаслідок недосконалої конструкції, матеріалів або якості виготовлення, Постачальник повинен (на свій розсуд) або відремонтувати, або замінити дефектну деталь за власний рахунок за умови, що деталь не модифікувалась чи ремонтувалась кимось іншим, окрім Постачальника, і що будь-який елемент доставлених товарів експлуатувався у відповідності з рекомендаціями виробника.

Гарантійні зобов’язання мають включати повний перелік зобов’язань виробника щодо якості та експлуатаційної надійності товарів, а також їх відповідності вимогам технічних специфікацій.

 1. Інструкції з пакування та маркування: Постачальник має повідомити Покупця про поставку товарів щонайменше за 24 години (повідомлення факсом або електронною поштою). Товари мають бути доставлені у відповідності до звичайних торгівельних практик, що застосовуються для таких товарів в пакуванні виробника. Постачальник повинен надати детальний пакувальний лист із зазначенням основних деталей та серійних номерів товарів для кожної доставки. Покупець залишає за собою право відхилити будь-яку частину поставки або всю поставку, якщо, на його думку, товар є неправильно упакованим.
 2. Форс-мажор: Постачальник звільняється від відповідальності за невиконання або розірвання Договору через невиконання зобов’язань, у випадку, якщо затримка або інше невиконання його зобов’язань в рамках Договору, стали результатом форс-мажору.

Для цілей цього пункту «Форс-мажор» означає наявність подій, які не підконтрольні Постачальнику і не пов’язані з помилкою, або недбалістю Постачальника, а також не є передбачуваними. Такі події можуть включати, щонайменше, заборонні дії влади і акти державних органів в країні Замовника, війни чи революції, пожежі, повені, епідемії, карантинні обмеження і товарні ембарго.

У разі виникнення форс-мажору Постачальник має негайно сповістити Замовника в письмовій формі про виникнення таких умов та їхні причини. Якщо Замовник не зазначить інше в письмовій формі, Постачальник має продовжувати виконання своїх обов’язків за Договором наскільки це практично може бути здійснено і він має забезпечити усі можливі прийнятні альтернативні можливості для виконання своїх обов’язків за Договором, яким не перешкоджають форс-мажорні події.

 1. Технічні специфікації
 • Загальний опис

Всі товари та матеріали/компоненти, що входять до складу товарів, повинні бути новими, не бувшими у вжитку та найсучасніших моделей.

Наведена нижче таблиця містить «мінімальні» вимоги, та учасники можуть пропонувати товари з рівними / кращими характеристиками за умови, що такі товари значною мірою відповідатимуть наведеним нижче специфікаціям.

Кожна одиниця товару повинна мати декларацію про відповідність.

Учасник повинен надати комплексні посібники по експлуатації та технічному обслуговуванню російською та/або українською мовою для кожної одиниці товару.

 • Спеціальні дані, технічні стандарти та експлуатаційні характеристики

 

#

Одиниця

Специфікації

К-сть

Період доставки

Місце доставки

1

Ноутбук

HP 250 Intel Pentium, тактова частота не менше 1.6GHz, не менше як 4 ядра

4 штуки

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

екран 15.6” (1366x768) HD SVA

оперативна память не менше 8Gb

накопичувач не менше 1Tb

не менше 2 USB, HDMI, веб-камера, Wi-Fi; Bluetooth

миш бездротова

ОС Microsoft Windiws 10 Home 64-bit

сумка

Гарантія виробника на двадцять чотири (24) місяці.

2

Портативний ноутбук

Intel Pentium, тактова частота не менше 2.3Hz

4 штуки

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

екран 14” FHD

оперативна память не менше 4Gb

накопичувач не менше 500 Gb;

не менше 2 USB, HDMI, веб-камера, Wi-Fi; Bluetooth

миш бездротова

ОС Microsoft Windiws 10 Home 64-bit

сумка

Гарантія виробника на двадцять чотири (24) місяці.

3

TFT-монітор23,8”

діагональ 23,8"

6 штук

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

розрішення дисплея не менше 1920х1080, матриця IPS

DVI, HDMI, VGA

співвідношення сторін 16:9

Гарантія виробника на двадцять чотири (24) місяці.

4

Багатофункціональний принтер A3

Konica Minolta 185

1 штука

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

БФП, лазерний, чорно-білий друк

формат паперу А3

роздільна здатність друку 600х600

планшетний сканер

обєм друку - до 12000 стор. за місяць

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

5

Багатофункціональний принтер A4

МФУ Canon i-SENSYS MF231

2 штуки

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

БФП, лазерний, чорно-білий друк

формат паперу А4

роздільна здатність друку 600х600

планшетний сканер

швидкість друку - до 23 стор.на хвилину

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

6

Кольоровий принтер A3

Epson L1300, СНПЧ

1 штука

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

струменевий, кольоровий друк

формат паперу А3

роздільна здатність друку 5760х1440

система неперервної подачі чорнил

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

7

Сканер

Plustek SmartOffice PL1530

1 штука

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

планшетно-протяжний

формат паперу А4

оптична здатність 600 dpi

швидкість сканування - до 15 стор.на хвилину

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

8

Сканер

Canon CanoScan LIDE 120

2 штуки

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

планшетний

формат паперу А4

оптична здатність 2400х4800 dpi

швидкість сканування - до 16 секунд

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

9

Принтер A4

Canon i-SENSYS LBP251dw

лазерний, чорно-білий друк

формат паперу А4

роздільна здатність друку 1200х1200

дуплекс

Wi-Fi

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

4 штуки

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

10

Комутатор

D-Link

портів 8, 10/100 Мбит/с

Гарантія виробника на дванадцять (12) місяців.

1 штука

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

11

Блок безперебійного живлення

PowerCom BNT-600A

8 штук

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

вихідна потужність 600 ВА/360Вт

напруга 155-275В

час роботи при повному навантаженні 5 хв.

Гарантія виробника на двадцять чотири (24) місяці.

12

Накопичувач USB

GoodRAM 16GB

10 штук

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

USB 2.0

13

Microsoft Office 2016

Повні інстальовані програми Outlook, Word, Excel, PowerPoint і OneNote

 

12 штук

Протягом 15 днів після підписання Договору

вул.І.Франка,16, Тернопіль, 46001, Україна

Постачальник підтверджує відповідність запропонованих товарів наведеним вище вимогам та специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та підтверджує наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів чи інших документів, що підтверджують їх якість, у відповідності до чинного законодавства України.

 

{У разі відхилень Постачальник має надати перелік таких відхилень в окремій заявці про відхилення, підготовленій у форматі таблиці для кожної окремої одиниці, та подати разом з Пропозицією}

 

НАЗВА ПОСТАЧАЛЬНИКА___________________________________________________________

Підписано________________________________________

Місце:

 

Дата: “_____”_____________________ 2018р.